سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

باسمه تعالی…….107
الف) از انقلاب اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی (1991 – 1979 )…………………….110
ب) از فروپاشی شوروی تا حوادث 11سپتامبر آمریکا (2001- 1991 )…………………114
ج) از حوادث 11 سپتامبر آمریکا تا روی کار آمدن دولت نهم (2005 – 2001 )……….122
فصل چهارم: راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم:………………………………………………….136
شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی در آستانه ی روی کار آمدن دولت نهم………138
اولویت یافتن اسراییل در سیاست خارجی (تشکیک در موضوع هولوکاست)………143
مقاومت در زمینه هسته ای…………………………………………………………………………..152
تشکیل جبهه ی ضد امپریالیستی…………………………………………………………………..155
اتحاد جهان اسلام (حمایت قاطع از گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین) …………160
فصل پنجم: سیاست های منطقه ای اسرائیل بعد از دولت نهم:…………………………………. 168
1 – شرایط منطقه ای تاثیر گذار بر سیاست های رژیم صهیونیستی ………………………..170
2- حمله اسرائیل به لبنان (جنگ 33 روزه)………………………………………………………173
الف) مهمترین اتفاقات در طی جنگ ……………………………………………………..178
ب) تبعات جنگ در منطقه ………………………………………………………………….182
3- حمله اسرائیل به نوار غزه (جنگ 22 روزه)………………………………………………………..187
الف) مهمترین اتفاقات در طی جنگ ………………………………………………………192
ب) تبعات جنگ در منطقه ………………………………………………………………….195
روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی (حمله به کشتی کاروان آزادی ) ……………………….200
بیداری اسلامی………………………………………………………………………………………205
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..215
مقدمه:
طرح موضوع:
با روی کار آمدن دولت نهم درسال 1384 شاهد هستیم که سیاست خارجی ایران به سوی یک دیپلماسی فعال روی می آورد و این دولت دوباره فضای گفتمانی سال های اولیه انقلاب اسلامی را احیا می کند و در عرصه سیاست خارجی موضع تهاجمی می گیرد و با الهام از ادبیات سال های اول انقلاب بار دیگر نظم حاکم بر نظام روابط بین الملل را به چالش می کشد و سازمان های بین المللی همچون شورای امنیت را ناعادلانه و آلت دست قدرت های مستکبر و زورگو می داند. شایان ذکر است که دولت نهم درشرایطی روی کار آمد که به دنبال حادثه 11سپتامبر، افغانستان وعراق (همسایگان شرقی وغربی ایران) در اشغال نیرو های آمریکایی و متحدانش است. و ایران از سوی آمریکا محور شرارت معرفی شده است و مسایلی چون خاورمیانه بزرگ مطرح است، و به خاطر فعالیت های هسته ای، ایران شدیدا ازسوی اروپا وآمریکا تحت فشار قرار دارد. درچنین شرایطی دولت نهم به سیاست تهاجمی روی می آورد و نوک پیکان این سیاست به سوی اسرائیل نشانه می رود و رئیس جمهور با تشکیک در موضوع هولوکاست اعلام می کند نظام سلطه با ایجاد رژیم صهیونیستی در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه از این رژیم به عنوان عامل سرکوب و بحران در منطقه استفاده می کند و با پیش کشیدن سلاح های هسته ای اسرائیل و عدم امضای معاهدهNPT (منع گسترش سلاح های اتمی) توسط این رژیم در جایگاه مدعی قرار می گیرد. همچنین دراین دولت شاهدیم که ضمن تشریح جنایات اسرائیل در حق مردم لبنان و فلسطین این دولت به حمایت گسترده از گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین می پردازد که نقطه اوج آن را در جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل و جنگ 22 روزه ی غزه شاهد هستیم.. همچنین باید گفت که رژیم صهیونیستی که با دستاویز مذاکرات صلح درصدد کسب مقبولیت منطقه ای، به رسمیت شناخته شدن و گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی با کشورهای منطقه بوده است، ولی با روی کار آمدن دولت قانونی حماس در فلسطین و حمایت های قاطع دولت نهم ازحماس و تشویق حماس و دیگر گروه های مقاومت به عدم سازش با اسرائیل شاهد دگرگون شدن اوضاع منطقه هستیم. این سیاست های اتخاذی از سوی دولت نهم باعث تاثیراتی بر سیاست گذاری منطقه ای اسرائیل شده است که در این پژوهش برآن هستیم که به بررسی دقیق تاثیر سیاست خارجی ایران در دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل بپردازیم.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.