بایگانی نویسنده: 90

پایان نامه رشته مدیریت :  

%110.2466    x179796329.000019675869.1490-60120459.8510-75.34% x22.54230.6269-1.9154 برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد

ر این سازمان تشکیل گردید.دو سال بعد و در سال 1354 به موجب اصلاحیه مورخ 28/12/53 قانون استخدام کشوری و به موجب بند 6 قسمت ب ماده 104 وظیفه ارزشیابی کارایی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور به منظور... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع قابلیت اطمینان

کارُبردی توسعه دانش کاربُردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کارُبردی به سمت کارُبرد علمی دانش هدایت می‌شود. همچنین در این نوع تحقیق، نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع وفاداری مشتری

تصویرسازمانی مسیر اولیه به سوی وفاداری مشتری است و همچنین اثری بسیار قوی بر روی رضایت مشتری دارد. کیفیت درک شده اثری قوی برروی رضایت دارد و تصویرسازمانی محرک اولیه رضایت مشتری است.... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه رشته مدیریت : بورس اوراق بهادار

... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید: