توسعه پایدار -مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی

توسعه پایدارتوسعه پایدار، ایده جدیدی نیست، اما تاریخی طولانی دارد. روشی که در دهه ۱۹۸۰ ادبیات دو علم توسعه و محیط زیست را به هم …

بررسی تغییر و تعدیل مهریه (افزایش یا کاهش مهریه)

 مهریه تاریخچه مهریه در ایران را نمی‌توان به طورکامل مورد مطالعه قرارداد، زیرا منابعی که از دوران قدیم به دست ما رسیده، بسیار محدودند.برخی کتب …

صلاحیت اضافی – قانون آ.د.ک جدید – اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری

  صلاحیت اضافی صلاحیتی است که علاوه بر صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی به یک  دادگاه اجازه رسیدگی به او داده  می شود که طبق …

بررسی حقوقی نظر اسلام :مالکیت حقیقی منابع زیست محیطی

  تفسیر یک آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست قرآن مجید در سه آیه به تخریب کنندگان محیط‌زیست اشاره کرده است، به شرح …