توسعه پایدار -مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی

توسعه پایدارتوسعه پایدار، ایده جدیدی نیست، اما تاریخی طولانی دارد. روشی که در دهه ۱۹۸۰ ادبیات دو علم توسعه و محیط زیست را به هم …

بررسی تغییر و تعدیل مهریه (افزایش یا کاهش مهریه)

 مهریه تاریخچه مهریه در ایران را نمی‌توان به طورکامل مورد مطالعه قرارداد، زیرا منابعی که از دوران قدیم به دست ما رسیده، بسیار محدودند.برخی کتب …

صلاحیت اضافی – قانون آ.د.ک جدید – اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری

  صلاحیت اضافی صلاحیتی است که علاوه بر صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی به یک  دادگاه اجازه رسیدگی به او داده  می شود که طبق …

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

​ اجرای کیفر حبس دارای اثرات زیان بار اقتصادی می باشد و زندانی کردن دو اثر اقتصادی را به دنبال دارد اولاً: اثر مستقیم آن …

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن …