اسفند ۹, ۱۳۹۹

پایان نامه روانشناسی در مورد متغیرهای پیشایند ونقش آنها را درفتار مدنی سازمانی از دید وان­داین وگراهام (۱۹۹۴)

متغیرهای پیشایند ونقش آنها را درفتار مدنی سازمانی از دید وان­داین وگراهام (۱۹۹۴)   ۱- نگرشهای مثبت شغلی   برنارد[۱] (۱۹۸۳) مطرح کرد که خشنودی …