بایگانی نویسنده: mitra8--javid

منابع تحقیق با موضوع پرخاشگری، رشد اجتماعی، سبک دلبستگی

بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 1حساس امنیت ندارد. محققین این کودکان را «دارای امنیت عاطفی »... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ادراک دیداری، عملکرد تحصیلی

افراد غیرناتوان در همه تکالیف به طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به گروه ناتوان داشتند . هلاند1 (2001 ) در پژوهشی دانشآموزان با اختلال خواندن را در طی 35 جلسه برنامه کارکردهای اجرایی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه با موضوع حافظه کاری، حافظه فعال، کنش های اجرایی

حلقه ی نوار ضبط صدا است با یک مسیر مشخص، کلمات و دیگر واحد های صدا به ترتیب سفارش، دریافت و ضبط می گردند و به صورت محو می شوند توسط ضبط کلمات جدید، و واحد های صدای جدید، مگر اینکه آن ها... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه با موضوع حافظه کوتاه مدت، حافظه فعال، ناتوانی یادگیری

فیزیولوژیک.در حالی که دید در نتیجه توانایی کودک در تفسیر4 و فهم5 و معنی بخشیدن6 اطلاعاتی است که از طریق چشم ها دریافت می کند. تعداد زیادی از کودکان در حالی که از بینایی خوبی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه با موضوع حافظه فعال، ادراک دیداری، اختلال یادگیری

ا تفاوت معنا داری دارد ( آگاهی ، 1391 ). در حقیقت حافظه فعال یک سیستم با ظرفیت محدود شده می باشد که عهده دار انبار کردن و پردازش اطلاعات زود گذر است که در... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع و ماخذ پایان نامه استان تهران، البرز مرکزی، پهنه بندی

این دیواره عظیم کوهستانی که مهم ترین مانع در برابر نفوگ رطوبت دریای وزر به استان تهران می باشد به ورت رشته کوه هایی در بخش های مختلف البرز شکم گرفته است. در قسمت شرقی این دیواره رشته... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع و ماخذ پایان نامه استان تهران، توسعه گردشگری، بهره مندی

آثار گردشگری و تفریح بر محیط زیست و تحلیم منابع، حوزه ای است که در آن جغرافی دان های انسانی و طبیعی در مطالعه مسایم مربوط به گردشگری، دارای وجه اشتراک اند، با این حال دلیم دیگر ،... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، عرضه کننده، عرضه و تقاضا

1987 31 نمودار :2-2 توسعه مجتمع های ساحلی و گردشگری از نظر باتلر ماخذ:طرح جامع توسعه طبیعت گردی کویرها و بیابان های کشور 6890 -11-2 عوامل موثر در توسعه گردشگری رونق گردشگری در گرو فراهم آمدن... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، بخش های اقتصادی، توسعه اقتصادی

و منطقی در زمینه شناسایی و بهره برداری از توانهای گردشگری ورت نگرفته است. توانهای گردشگری دراین شهرستان متغیری است که با توجه به مالکها و شاوصهایی از قبیم جاگبههای طبیعی و انسانی از... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، قصد استفاده، بخش کشاورزی

5 تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب احسان جیران دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته به شماره دانشجویی 880156088 در رشته جغرافیا – برنامه ریزی توریسم که در تاریخ 6890/9/61... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌تان را بنویسید: