اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی- قسمت ۲۱

لَعلَّ: با قید شک و تردید «شاید» برابر است. «وَاتّقُوا اللهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون» (بقره:۱۸۹)«تقوا پیشه کنید تاشاید رستگار شوید»لکِنَّ: معادلش حروف ربط لیک و لیکن است«فَلَم تَقتُلُوهُم …

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۸

خالصی، نادر؛ قادری، اعظم؛ خوشگام، معصومه؛ برهانی نژاد، حیدررضا و طرسکی، مهدی (۱۳۸۸). رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم …

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۱۴

اندیشه ی آموزش برنامه ای را نخستین بار بی.اف.اسکینر در مقاله ای با عنوان “علم یادگیری و هنر آموزش” که در سال ۱۹۵۴ منتشر ساخت …

بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین- قسمت ۷

آخرین کاربرد هوش هیجانی مربوط به تربیت کارآمد و پرهیز از ناسازگاری زناشویی است. کتاب‏های راهنمای زیادی درباره اهمیت توانایی‏ها و مهارت‏های هیجانی در تربیت …