بررسی تغییر و تعدیل مهریه (افزایش یا کاهش مهریه)

 مهریه تاریخچه مهریه در ایران را نمی‌توان به طورکامل مورد مطالعه قرارداد، زیرا منابعی که از دوران قدیم به دست ما رسیده، بسیار محدودند.برخی کتب …

صلاحیت اضافی – قانون آ.د.ک جدید – اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری

  صلاحیت اضافی صلاحیتی است که علاوه بر صلاحیت ذاتی یا صلاحیت محلی به یک  دادگاه اجازه رسیدگی به او داده  می شود که طبق …