ایمیل های شخصی شده ای ایجاد کنید که مشتریان واقعاً «دریافت» ، می خواهند و بخوانید

“ بیش از نیمی از ایمیل های باز شده طی ۲ ثانیه حذف می شوند. آخ. آیا می خواهید از وقوع آن جلوگیری کنید؟ خوب …

۹ از بزرگترین تأثیرگذار رسانه های اجتماعی در اینستاگرام

“ اینستاگرام از زمان معرفی خود در اکتبر ۲۰۱۰ ، به یک رسانه اصلی در سراسر جهان تبدیل شده است ، که به دلیل وابستگی …

۶ راه آموزگاران می توانند از دیجیتال برای ایجاد آگاهی از برند استفاده کنند

“ آموزش و پرورش یک بازار بسیار رقابتی است. اکنون بیش از هر زمان دیگر ، دانشگاه ها ، دانشکده ها و ارائه دهندگان آموزش …

شرکتهایی که بیشترین فناوری آینده نگر AI را به دست می آورند

“ هوش مصنوعی در حال تغییر خدمات مشتری ، بازاریابی دیجیتال و آینده است ، همانطور که ما آن را می شناسیم. چشم انداز تجارت …