بایگانی دسته: علمی _ آموزشی

شاخص های عملکرد

1-10-2- مشخصات شاخص عملکرد ایده ال:شاخص های عملکرد جهت استفاده موثر باید یک سری مشخصات را دارا باشندکه عبارتند از:– انعکاس نیازمندی های سازمان و مشتری به صورت متوازن.– ایجاد تفاهم... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای شاخص های عملکرد بسته هستند

ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن

4- ارزیابی عملکرد محصولات یا خدمات 1-4-10-2-انواع روش های ارزیابی رامی توان به صورت زیر دسته بندی نمود (غلامی ونورعلیزاده، 1381: 8).الف) ارزیابی های مالی: این دسته ارزیابی توسط نسبت های مالی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن بسته هستند

سیستم ارزیابی عملکرد

ج- شناسایی نحوه هدایت افرادی که در سلسله مراتب سازمانی خدمت می کنند و بررسی میزان اختیارات آنان با توجه به حدود و وظایفی که بر عهده دارند.د- بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمان ها با واحد... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سیستم ارزیابی عملکرد بسته هستند

مزایای اندازه گیری عملکرد

چشم انداز آینده و سمت و سوی برنامه ها در فضای ملی و بین المللینحوه تخصیص منابع، امکانات ومنابع انسانی ومیزان مشارکت کارکنان دراجرای برنامه مصوب.میزان پاسخگویی.بنابر این بدون وجود... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای مزایای اندازه گیری عملکرد بسته هستند

ارزیابی عملکرد سازمانی

7-2- اهداف ارزیابی عملکرد:در حالی که مدیریت عملیات بی‌شک یکی از اهداف اندازه‌گیری عملکرد است، تنها هدف نیست. در اینجا شش هدف دیگر برای اندازه‌گیری عملکرد تشریح می‌گردد.1-7-2- هم... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ارزیابی عملکرد سازمانی بسته هستند

روش های ارزیابی عملکرد

).تشخیص اینکه آیا تامینکنندگان الزامات ما را رعایت میکنند. آیا تامینکنندگانمان، مطابقت با الزامات ما را درک کردهاند؟ جانسون مزایای ارزیابی عملکرد را چهار چیز می داند:تقویت تصمیم... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای روش های ارزیابی عملکرد بسته هستند

روش های نوین ارزیابی عملکرد

هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت می گیرد باید دارای چار چوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید بر مبنای آگهی فرایند ی باشد که “چرخه عملکرد” نامیده می شود. هر برنامه... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای روش های نوین ارزیابی عملکرد بسته هستند

تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران

چنین چارچوب‌هایی بر بسیاری از کمبودهای سیستم‌های حسابداری سنتی غلبه کردند اما با رشد اخیر مفهوم اندازه‌گیری رضایتمندی همه ذینفعان، چارچوب‌های جدیدی نظیر منشور عملکرد هم ارایه... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران بسته هستند

اندازه گیری عملکرد

در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر نموده است. به گونه‌ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات،... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اندازه گیری عملکرد بسته هستند

مدیریت و ارزیابی عملکرد

شکل2-1 ) الگوی موجود ارزیابی عملکرد در ناجافصل دوم مبانی نظری تحقیقمقدمه: در عصرکنونی، محیط ناپایدار و پیچیده، رقابت فزاینده، تغییر و تحولات سریع و توسعه روزافزون ارتباطات. از سویی و... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای مدیریت و ارزیابی عملکرد بسته هستند