سازمان بین المللی دریانوردی

تمرکز اقدامات دولتها برای کاهش اثرات زیست محیطی آلودگی دریاها برای امور زیر می باشد:ریختن مواد سمی، مضر یا مهلک در دریا، به خصوص آنهایی که از طریق منابع زمینی، از طریق هوایی یا از... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سازمان بین المللی دریانوردی بسته هستند

سازمان بین المللی دریانوردی

سدهای مخزنی متعدد احداث شده و در حال ساخت در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و اغلب رودخانه های منتهی به این دریاچه شوری آب این دریاچه را به شدت افزایش داده و از حد اشباع گذرانده، به نحوی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سازمان بین المللی دریانوردی بسته هستند

دیوان بین المللی دادگستری

حقوق بین الملل محیط زیست در خصوص حوزه های مختلف، هم شامل قواعد عام و هم قواعد خاص می باشد. قوانین خاص در مقایسه با قوانین عام معمولاً اساسی تر، موثرتر و نزدیک تر به موضوع بوده و وضوح... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای دیوان بین المللی دادگستری بسته هستند

حقوق بین الملل محیط زیست

الف) مدل نهادی: سیاستگذاری زیست محیطی به مثابه یک بازده نهادی تأکید بر نقش مهم و کلیدی سازمان ها و نهادهای دولتی در طرح ریزی و اجرای سیاست های زیست محیطی به دلیل خاصیت حاکمیت مداری... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای حقوق بین الملل محیط زیست بسته هستند

حقوق بین الملل محیط زیست

3-2-5- نقش سیاستگذاری در حوزه حقوق محیط زیست بایسته های سیاستگذاری حوزه محیط زیست وقتی در 18/2/1307 مواد 179 و 180 قانون مدنی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، مردان قانونگذار مجلس وقت، فارغ... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای حقوق بین الملل محیط زیست بسته هستند

قانون آیین دادرسی کیفری

در مجموع گستردگی موضوع محیط زیست سبب تنوع جرایم ارتکابی نسبت به آن می شود. لذا تنوع مجرمان، نتیجه منطقی تنوع جرایم است؛ در عمل تعیین میزان مشارکت هر یک از مرتکبان جرایم زیست محیطی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی کیفری بسته هستند

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

3-2-3-3- رسانه و حقوق محیط زیست در قانون ایران قانون اساسی شالوده و اساس یک حکومت یا دولت را تشکیل می دهد و ایران جزو معدود کشورهایی است که توجه به محیط زیست را در قانون اساسی خود در دو... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بسته هستند

سازمان های بین المللی

این سند از جهات مختلف اهمیت زیادی دارد، زیرا نه تنها به طور صریح مشارکت عموم را به عنوان پیش شرطی بنیادی برای اجرای اصل توسعه پایدار تلقی می کند، بلکه فصل 23 خود را زیر عنوان «تقویت... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای سازمان های بین المللی بسته هستند

اعلامیه جهانی حقوق بشر

در صدر اصل 10 اعلامیه ریو بر مشارکت همه شهروندان به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی تاکید می شود. این اصل اشعار می دارد که: در… سطح ملی هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

کنوانسیون های بین المللی

در پروتکل مونترال مکانیسم های تدریجی با ارائه یک جدول زمانی برای تقلیل و نهایتاً حذف مواد کاهنده ازون پیش بینی شده است. پروتکل تعهداتی برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده و... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون های بین المللی بسته هستند