بهمن ۸, ۱۳۹۹

مقاله – جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۱۱

تبصره‌ ۱ – شروع‌ اولین‌ دوره‌ فعالیت‌ مجموعه‌های‌ مذکور حداکثر ده‌ روز پس‌ از اعلام‌ قطعیت‌ نتیجه‌ انتخابات‌ خواهد بود.تبصره‌ ۲ – شروع‌ فعالیت‌ دوره‌های‌ …