دی ۲۷, ۱۳۹۹

دسترسی متن کامل – جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۶

نظارت بر حسن اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری؛نظارت بر نحوه ایفای مسئولیتهای اجتماعی روزنامه نگارانحمایت از حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها و روزنامه نگاران؛ایجاد بسترهای لازم …