بهمن ۷, ۱۳۹۹

بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب …

کلید واژه ها: توانمند سازی ، جذب منابع ، بانک ملی.فصل اولکلیات تحقیق۱-۱-مقدمهدنیای کاری که می شناسیم به سرعت در حال تغییر است حتّی کمتر از …

تحقیق – تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۱۵

نگرش ارتباطی: برای اجرای موفق بازاریابی رابطه‌ای در سازمان، لازم است اصطلاح بازاریابی با دیگر عناوینی (مانند مدیریت روابط متقابل شرکت با مشتریان) که مورد …

پژوهش – تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت …

بری (۱۹۸۳) بازاریابی رابطه‌ای را جذب، نگهداری و افزایش روابط با مشتریان تعریف کرده است. بنا به تعریف بری و پاراسورمن (۱۹۹۱) بازاریابی رابطه‌ای عبارت …

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۱۱

وفاداری مشتری در حقیقت یک مفهوم اساسی برای بسیاری از موسسات می‌باشد. در حقیقت می‌توان گفت دلیل اینکه بسیاری از موسسات در زمینه توسعه، بکارگیری …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۸

تعاریف تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند پاداش محسوس پاداش[۱۵]عبارتست از: «پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (شرمرهرن[۱۶]، ۱۹۹۳) پاداش ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب …

سایت مقالات فارسی – اثربخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان با نشانگان …

دابسون، دیمیجیان و هالن ،۲۰۰۸،در پژوهشی جالب به مقایسه اثر بخشی CT،BAدریک گروه پی گیری دو ساله، اثر بخشی مشابهی داشته اند و هردو با …

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت ۱۰

پس انداز۲ ) سرمایه گذاریکوتاه مدتمیان مدتبلند مدت جدول شماره (۱-۱) تراز ساده یک بانک اسلامی۱ _ مبتنی بر رابطه داین و مدیون۲ _ مبتنی …

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

۱-۷-۱متغییر های وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱-۷-۱-۱ تجهیز منابع پولی………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….۸۱-۷-۱-۲تخصیص منابع پولی…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱-۷-۲متغییر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱-۷-۲-۱مدیریت نقدینگی………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..۹۱-۷-۲-۲مدیریت هزینه…………………………………………………………………………. .. …………………………………………………………..۹۱-۷-۲-۳درجه بندی شعب…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۷-۲-۴تنوع و کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳-۷-۲-۵تعدادپرسنل……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۷-۳ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱-۸روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱- ۹ …

علمی : بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم …

نمایشگر ۳-۳ انواع متغیرهای پژوهش ۱۳-۳ تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش قابلیت استفاده: قابلیت استفاده وب سایت نشان دهنده سهولت درک شده از جستجو در سایت …