دی ۲۷, ۱۳۹۹

دسته بندی علمی – پژوهشی : اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی- قسمت ۱۳

۶۰ـ قدس گویا، فرید، «مالکیت زمانی یا Timesharing»، مجله کانون وکلا، شماره۱۷۷، تابستان ۱۳۸۱٫۶۱ـ کاظمی نجف آبادی، عباس، «بیع زمانی یا تایم شر چیست؟»، ماهنامه …

جستجوی مقالات فارسی – شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

بین تحمل تعارض و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد؛ وبین الگوهای ارتباطی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- …