بهمن ۶, ۱۳۹۹

منابع مقالات علمی : بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم …

اثربخشی بازاریابی (محمودیان، ۱۳۹۲) تعیین اهداف: می خواهیم کجا باشیم؟ تدوین راهبرد: چگونه می خواهیم به وضعیت مطلوب برسیم؟ تاکتیکها:با چه وسیله‌ای به وضعیت مطلوب …