بهمن ۲, ۱۳۹۹

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل- قسمت …

رویه قضایی فرانسه در خصوص مالکیت صنعتی، صراحتاً حمایت از اختراع و علائم تجاری را منوط به رعایت نظم عمومی کرده است.[۴۶] در زمینه حقوق مالکیت …

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۱۳۴

اساسنامه کمیته پیشکسوتان انجمن نویسندگان و خبرنگاران و عکاسان ورزشیاساسنامه انجمن عکاسان مطبوعاتی کارگریاساسنامه انجمن فرهنگی و نویسندگان کودک و نوجواناساسنامه انجمن صنفی عکاسان بحراناساسنامه …

مقاله – جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۱۱

تبصره‌ ۱ – شروع‌ اولین‌ دوره‌ فعالیت‌ مجموعه‌های‌ مذکور حداکثر ده‌ روز پس‌ از اعلام‌ قطعیت‌ نتیجه‌ انتخابات‌ خواهد بود.تبصره‌ ۲ – شروع‌ فعالیت‌ دوره‌های‌ …