بهمن ۸, ۱۳۹۹

تحقیق – اثربخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب- قسمت ۱۵

-داشتن دوره های شدید حمله وعود بیماری -ابتلا به سایر اختلالات مزمن -عدم داشتن انگیزه و رضایت آگاهانه نسبت به انجام اصول درمانی -غیبت بیش …