بهمن ۵, ۱۳۹۹

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی- …

واژه پروبیوتیک در طی سالیان سال توسعه یافته و اخیراً تعریف واحدی از آن ارائه شده است. باکتری‌های لاکتیکی و بیفیدوباکتریوم ها باعث حذف فلز، …