اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

سامانه پژوهشی – تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- قسمت …

نام استاد راهنما: دکتر محسن ابراهیمی نام استاد مشاور: دکتر علیاکبر قلیزاده دانشکده : اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی: اقتصاد رشته تحصیلی: توسعه اقتصادی …

بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم …

تمایل به تراکنشاعتماد نگرشیویژگی های شخصیتیاعتماد عاطفیشهرتنمایشگر ۱۰-۲ مدل رفتار خرید آنلاین (هسو، ۲۰۱۳)در این مدل تاثیر یکی از معروف ترین شاخص های اندازه گیری …

بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم آموزشی و کمک …

اندازه سهمطبقه بندی محصولات انتشاری، لوازم آمو زشی و کمک آموزشیدسترسی به محصولات انتشاری، لوازم آمو زشی و کمک آموزشیخدمات پس از فروش محصولات انتشاری، …

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه …

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهای لازم.تعریف عملیاتی واژگانفرهنگ‌سازمانیفرهنگ‌سازمانی به سیستمی از معانی مشترک که به وسیله یک سازمان حفظ می‌شود و یک سازمان را از سازمان‌های …