بهمن ۸, ۱۳۹۹

سایت مقالات فارسی – اثربخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب- قسمت ۷

۱۱-اسهال ، یکی از اولین نشانه هایی که می تواند بصورت مزمن درآید و سیستم گوارشی فرد را دچار اشکال نماید ، اسهال است.۱۲-دهان خشک …