بهمن ۲, ۱۳۹۹

پژوهش دانشگاهی – جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۱۸

۶- پیش نویس فوق‌الذکر پیش از آنکه توانایی احقاق هیچگونه حقی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران داشته و به صورت شفاف و تضمین‌شده از حقوق خبرنگاران …