دی ۲۸, ۱۳۹۹

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم آموزشی …

اعتماد در خرید اینترنتینمایشگر ۶-۲عوامل تاثیر گذار بر ترویج اعتماد در خرید اینترنتی (کنولی، ۲۰۱۰)در مدل ارائه شده توسط اقدایی در سال ۲۰۱۱ تاثیر عوامل …