مدیریت استراتژیک چیست

)  تعریف مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک را می توان بدین گونه تعریف کرد، هنر و علم تدوین، اجراء و ارزیابی تصمیمات وظیفه- ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود... متن کامل

Read More

برون سپاری چیست

کلمه برون سپاری از دو لغت تشکیل شده است، خارج و منابع تأمین. از اینرو برای آنکه برون سپاری را تعریف کرد ابتدا باید معنی منابع تأمین را به خوبی دانست.  منابع تأمین اشاره دارند به عمل... متن کامل

Read More

سیستم انعقادی

بیش از 50 مادۀ مختلف که در انعقاد خون تأثیر دارند در خون و بافت‌ها پیدا شده‌اند که بعضی از آنها موسوم به مواد انعقادی موجب پیشبرد انعقاد و بعضی از آنها موسوم به مواد ضدانعقادی موجب... متن کامل

Read More

تمرین با وزنه چیست؟

منظور از تمرین با وزنه، انجام تمریناتی است که با استفاده از لوازم و دستگاههای مختلف مقاومتی از جمله دمبـل، هالتر، سیم کش، و… برای رسیدن به اهداف زیر صورت می گیرد: 1- سلامت جسمانی... متن کامل

Read More