تعهدات اخلاقی

فروغ: میگن پس چرا پا پیش نمیگذاره. حبیب: بگو یه برادر علیل داره، همه رفتن سیِ زندگی خودشون، بگو میمونه حبیب، حبیب هم باید قوم و خویش و یار و غار و کس و کار اون باشه، اونه که بیکسه. ... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای تعهدات اخلاقی بسته هستند

ویژگیهای شخصیت

مجید: …این مال و منال مفتی، همچی هلو برو تو گلو گیر نیومد، حاصل یه عمر جوب گردیه، میخ زنگ زده، زنجیر زنگ زده، تارزان زنگ زده، ساعت زنگ زده …» (مجموعه آثار علی حاتمی :576) در... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ویژگیهای شخصیت بسته هستند

زمان و مکان

«صحنه و صحنهپردازی» به طور کلّی، از آنجایی که متن مورد بررسی ما فیلمنامه است و برای به نمایش درآمدن بر روی صحنه خلق شده است، بدیهی است که به صحنهپردازی و شیوههای آن چندان به طور دقیق... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای زمان و مکان بسته هستند

ابراهیم گلستان

02) «درون مایه» درون مایهی هر اثر ادبی، عبارت از فکر و اندیشهی اصلی حاکم بر آن است. در فیلمنامهی «سوته دلان» میتوان گفت اندیشهی اصلی حاکم بر اثر ، محکوم و مجبور بودن انسان در برابر... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ابراهیم گلستان بسته هستند

وابستگی

* «کریم: نامسلمونتر از اونا برادری بود که میخواست برادرشو بکشه» (مرکز:604) اما در هر حال این عشق است که زمام واقعی امور و اعمال او را در دست دارد. 6. زینت از شخصیتهای ساده و ایستا و... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای وابستگی بسته هستند

نگهداری

حبیب: یک بار با چند تا عزبای فامیل فرستادم بردنش ناحیه، وقتی فهمید اون زنا چیکارهان، دست بهشون نزد و حالش یه چند وقتی شدت گرفت. دواچی: مرگ آدمیزاد از فهمیدنه، لازم نیست بفهمه زنک... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای نگهداری بسته هستند

ویژگیهای شخصیتی

اقدس: نه مجید: شوهر میکنی؟ اقدس: آره مجید: زن من میشی؟ اقدس: نه، اگه زنت بشم، منو با چی میزنی؟ مجید: با دم نرم و نازکم، گرمم.» (مرکز:591) ولی در مقابل «دکتر»، زنی لجوج، بدقلق و... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ویژگیهای شخصیتی بسته هستند

مشهد مقدس

فروغ: مراد که خودتونید حبیب عالم. جاتون راحته، سر شب که میام جاتونو پهن کنم، درارو میبندم، پردهها رو میندازم، میام زیر لحافتون، اما تنهایی جونوم یخ میکنه، جون زنا تابستونام خنکه،... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای مشهد مقدس بسته هستند

ویژگیهای شخصیتی

او که در جوانی برای آموزش دورهی خیاطی از شیراز به تهران آمده است، دچار عشق «حبیب آقا» میشود و این عشق او را سالها در در این شهر پایبند خود میکند. در مقابل، «حبیب» هم که در آن زمان... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای ویژگیهای شخصیتی بسته هستند

پیچیدگی

2. حبیب: دیگر شخصیت اصلی داستان «حبیب»، برادر بزرگ «مجید» است. «حبیب آقا ظروفچی» فرزند ارشد حاجی ظروفچی که پس از پدر شغل او را اختیار کرده و به همراه برادرانش مغازهی پدر را... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای پیچیدگی بسته هستند