اعضای بدن انسان در نمایی ترسناک+عکس

عکس هایی از اعضای بدن آدم رو توجه می کنین که با بزرگ نمایی بیش ازحد و با لوازم خاص گرفته شده.

مژها

مژها

عنبیه چشم آدم

عنبیه چشم آدم

گوشه ناخن

گوشه ناخن

اثر انگشت

اثر انگشت

بافت روی زبون

بافت روی زبون

خون لخته شده

خون لخته شده

عروق خونی

عروق خونی

سلولای قرمز

سلولای قرمز

ریه

ریه

ترسناک ترین انگل های دنیا +عکس

ترسناک ترین تاب دنیا + عکس

باشگاه خبرنگاران ترسناک