افتتاح نمایشگاه مد و مانتو / گزارش تصویری

مراسم افتتاحیه گشایش نمایشگاه مد و مانتو بعدظهر امروز شنبه با حضور حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

گشایش نمایشگاه مد و مانتو / گزارش تصویری

گشایش نمایشگاه مد و مانتو / گزارش تصویری

گشایش نمایشگاه مد و مانتو / گزارش تصویری

گشایش نمایشگاه مد و مانتو / گزارش تصویری

گشایش نمایشگاه مد و مانتو / گزارش تصویری

گشایش نمایشگاه مد و مانتو / گزارش تصویری

مدل مانتو ملیگشایش نمایشگاه مد و مانتو / گزارش تصویری

گشایش نمایشگاه مد و مانتو / گزارش تصویری

گشایش نمایشگاه مد و مانتو / گزارش تصویری

گشایش نمایشگاه مد و مانتو / گزارش تصویری

عکس / محسن نوروزی فرد / خبرگزاری مهر

noindex