افزایش فروش با پخش موسیقی در محل فروشگاه

افزایش فروش با پخش موسیقی

تا الان به اثرات موسیقی بر مشتریان فکر کردین؟ آهنگی که پشت زمینه یه فروشگاه پخش می شه می تونه باعث شه شما بیشتر خرید کنین! امروزه هم افراد زیادی، به خصوص فعالان در مورد مدیریت مشتری، به اثرات موسیقی بر مشتریان توجه می کنن. 

به گزارش آلامتو به نقل از مجله قرمز؛ موقعی که خرید می کنین و یا تو یه رستوران نشسته اید، آهنگی که پخش می شه روی اندازه خرید شما و یا رفتارای شما تاثیر داره. موسیقیایی که پشت زمینه پخش می شه و موسیقی زمینه ای نامیده می شه، نقش مهمی در زندگی ما اجرا می کنه. در واقع، اثرات موسیقی بر مشتریان بسیار زیاد و یه موضوع باحال و جدیده. ما در فعالیتای مختلفی، با موسیقی ممکنه مواجه شیم؛ از جمله در محل کار و در بین کار کردن، مطالعه کردن، خوردن و آشامیدن، خرید کردن، رانندگی و بسیاری موارد دیگه. یه باور عمومی هست و اون اینکه موسیقی می تونه اثرات مفیدی در ابعاد جور واجور داشته باشه. مثلا روی تواناییای شناختی ما و حتی روی اندازه هوش (IQ) ما. هم اینکه تاثیر روی مهارتای اجتماعی ما به این صورت که موسیقی می تونه افراد رو در کنار هم جمع کنه و باعث شه با همکاری هم کار کنن و یا گروه تشکیل. هم اینکه موسیقی روی واکنشای احساسی ما و احساسات ما تاثیر داره. این مورد آخر، روشن ترین تاثیریه که هممون با شنیدن موسیقی در خود احساس می کنیم. اما در کنار این اثرات مثبت، مطالعاتی هم نشون داده که موسیقی بعضی وقتا موارد می تونه اثرات بد داشته باشه و یا این که تاثیری نداشته باشه. این هم می تونه به وجود اومده بوسیله سبکای جور واجور موسیقی یا تنوع وسایل پخش موسیقی و یا موارد جور واجور دیگه باشه.

اینجا ما به بررسی اثرات موسیقی بر مشتریان می پردازیم. تو یه مطالعه مشخص شد موسیقی روی حالات روحی مشتری، اندازه رضایت اونا، احساس نوستالژیک و تحریک مشتریان موثر بود. هم اینکه روی تعداد جنسای خریداری شده، وفاداری به برند، آزمایش محصول، رضایت از تجربه خرید، یه وقتی که صرف خدمت رسانی به هر مشتری می شه، زمان انتخاب محصول بوسیله مشتری، سرعت کارکرد و جریان ترافیکی فروشگاه اثرات زیادی داره.

تاثیر سرعت یا (تمپو) موسیقی بر مشتریان

سرعت (تمپو) اثرات زیادی بر رفتار مشتریان داشت. مثلا، مشتریائی که باید یه مدت به انتظار می بودن تا محصول یا خدمت مورد نظر خود رو دریافت کنن، وقتی که موسیقی با صدای بلند، موسیقی با ریتم تند و موزیکی ناآشنا یا نامطابق با سلیقه مشتری پشت زمینه پخش می شد، احساس طولانی بودن مدت زمان انتظار رو داشتن. برعکس، وقتی که موسیقی  با صدای کم، ریتم ملایم و آهنگ آشنا و یا مطلوب مشتری پشت زمینه شنیده می شد، احساس کوتاه شدن زمان انتظار رو داشتن. هم اینکه در تحقیقات نشون داده شد که سرعت (تمپو) آهنگ، بیشترین تاثیر رو روی تغییر رفتار مشتریان داشت.

تعدادی از تحقیقات جدیدتر در مورد اثرات موسیقی بر مشتریان، گفتن که اگه شنونده موسیقی، اینجا مشتری، روی موسیقی پخش شده کنترل داشته باشه، اثرات زیادی بر عکس العمل اونا به دنبال داره. این موضوع، به خصوص از دیدگاه روان شناسی بسیار مهم می باشه.

تحقیقات جدید، تاثیر موسیقی بر مشتریان رو در ۳ دسته طبقه بندی کردن:

  • تاثیر موسیقی روی درک مشتریان از محیط تجاری
  • تاثیر آهنگ در انتخاب محصول بوسیله مشتری
  • تاثیر روی سرعت کارکرد و هم اینکه تخمین مدت زمان انتظار بوسیله مشتری

البته باید در نظر داشت که تاثیر موسیقی بر مشتریان در محیطای جور واجور تجاری هم می تونه فرق داشته باشه. واسه در نظر گرفتن ابعاد مختلفی که بر این موضوع تاثیر میذاره، امروزه پیشنهاد محققان، درگیر شدن روانشناسان و روان درمانا در بحثای مربوط به موسیقی و اثرات اون می باشه.

فواید گوش دادن به موسیقی واسه بدن

تاثیر موسیقی بر شدت و مدت ورزش

بازاریابی مجله قرمز موسیقی