اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

بررسی قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تاپایان قرن ششم- قسمت ۵- قسمت 2

۱۳-آگاهی گویندگان ایرانی از مسیحیت

 

 

۱۳

 

 

 

۱۴-افق های شعر و اندیشه ی سنایی

 

 

۱۵

 

 

 

۱۵-فردوسی

 

 

۱۶

 

 

 

۱۶-حضرت سلیمان (ع) و جمشید

 

 

۱۷

 

 

 

۱۷- نتیجه گیری

 

 

۱۹

 

 

 

۱۹- منابع

 

 

۲۰

 

 

چکیده:
با عنایت و توجه به خداوند باری تعالی در این رساله، قصه های قرآنی در متون نظم از آغاز تا پایان قرن ششم مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین اشعاری که از قرآن الهام گرفته شده در قرن ششم هجری می باشد و به طور صریح می توان گفت که به دلیل جنگ ها و حمله های مغولان به ایران و قتل عام مردم ،عران که حکم انبیاء را در بین مردم دارند برای الهام گیری و ارشاد ظالمان از داستان های قرآنی و عذاب هایی که خداوند بر اقوام گذشته نازل می کرده است در اشعارشان استفاده نموده تا به این طریق مردم را ارشاد نمایند از جمله داستان هایی که در این رساله مذکور است: خلقت آدم، رانده شدن شیطان ، توبه ی آدم ، زندگی پیامبران مانند ادریس، صالح، نوح ،….. زیبایی یوسف و عشق زلیخا به او، نابینایی یعقوب ، تبه کاریهای قوم یأجوج و مأجوج، کشیدن سدّ ذوالقرنین ، عیسی که مرز روح بخشی و زنده کننده دارد، اعجاز موسی، تسلط سلیمان بر باد و دیو و پری صبر و استقامت ایوب، اصحاب فیل و کهف، معراج پیامبر و جنگ های او از جمله :حنین، خیبر ، بدر و … که بیشتر اشعارشان در این دوره ی زمانی انعکاسی از داستان های قرآنی می باشد.
کلید واژه:قصه های قرآنی، پیامبران، زندگی پیامبران، جنگ های پیامبر
مقدمه:
همه ی این حکایات و اخبار انبیاء را بر تو بیان می کنیم تا قلب تو را بر آن قوی و استوار گردانیم و در این طریق حق بر تو روشن شود و اهل ایمان را پند و عبرت و تذکر باشد.
(هود،آیه ۱۲۰)
قرآن، قانون زندگی انسانیت و کتاب خواندنی و سند حقانیت آئین اسلام است و پیوسته چون خورشید تابان بر تارک زمان درخشان و بر همه ی مردمان در طول دوران پرتو افکنده است. آنگونه که بزرگترین هدف قرآن و مربیان الهی، انسان سازی است، بر عاطفه ها و احساسات و بینش انسان ها، تأثیر گذار است تا جایی که وقتی (گوته۱) آلمانی از قرآن سخن به میان می آورد، چنین می گوید: «این کتاب تأثیر خود را برای همیشه حفظ خواهد کرد.»
یکی از شیوه های ارزش یابی شعر شاعران، بررسی و تأمل در اندیشه های آنها است. از آنجایی که منشأ و منبع الهام شاعران بسیار متنوع و گسترده است، این منابع می تواند اسطوره، تاریخ ، فرهنگ ، قصص، حماسه و هر چیز دیگری باشد. داستان ها و تلمیحات از دیر باز مورد توجه بشر بوده است.
بدیهی است که سرشت انسان به شنیدن و خواندن سر گذشت و داستان ها رغبت و میل فراوان دارد و قرآن کریم نخستین کتابی است که نقل داستان ها و سر گذشت های واقعی انسان ها را در تربیت و ارشاد مردم به کار گرفته و در راه هدایت آنها از این داستان ها بهره برداری کرده است.
یکی از غنی ترین منابع الهام شاعران ، زندگی و سر گذشت پیامبران است که در اشعار خویش گاه در مضمون سازی از آن بهره می برند و گاه لباس هنر بر آن می پوشانند.
داستان های قرآنی در ادب فارسی از جایگاه و مقام ویژه ای برخوردار است،چرا که ایرانیان پیوسته توجه عمیق به مذهب داشته اند. تخیل شاعرانه گاه در بهره گیری از داستان های قرآنی با شگرد تلمیح، نمایان می شود. در این میان شاعران قرآن را آبشخور دانسته های خود قرارداده و از آن بهره مند شده اند.
در قرن های پس از اسلام به خصوص در قرن ششم، به سبب رواج علوم دینی و غلبه ی روحیه ی مذهبی، اشارات و تلمیحات قرآنی و دینی در آثار شاعران و نویسندگان، فراوان است. هیچ شاعری نیست که از الفاظ و مفاهیم قرآن کریم و قصص قرآنی در شعر خود به وفور استفاده نکرده باشد؛ در این قرون ادبیات به طرف تزیین و آرایه بندی و هنر نمایی های شاعرانه پیش رفت و گونه های بهره گیری از قرآن در این دوره بسیار عادی و طبیعی گردید.
از آنجا که تمامی داستان های قرآنی از یک منظر و به یک شیوه بررسی می شوند کمتر در فصل بندهای محدود می گنجد ما را بر آن داشت تا این پایان نامه را در یک مقدمه و یک فصل که خود شامل پنجاه داستان از داستان های قرآنی را به نگارش در آوریم. و شواهد شعری شاعران از آغاز تا پایان قرن ششم از جمله: رودکی، فرخی سیستانی، منوچهری، انوری، فردوسی، قطران تبریزی، مسعود سعد سلمان، خیام، ابو سعید ابوالخیر، جمال الدین اصفهانی، عمعق بخارایی، باباطاهرعریان،… آثار نظامی(مخزن الاسرار، خسرو شیرین ، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، شرفنامه و اقبال نامه) سنایی(عقل نامه، عشق نامه، سیر العباد الی المعاد، طریق التحقیق و …)خاقانی و عطار نیشابوری(منطق الطیر ،الهی نامه، اسرار نامه) انجام شود.
آنچه مرا بر آن داشت تا به کنکاش علمی در شعر سنتی شاعران از آغاز تا پایان قرن ششم بپردازم نخست اندیشه و زبان فخیم شاعران این دوره و الهام گیری آنها از قرآن مجید بود. دوم انتخاب استاد راهنمای فرزانه و سترگ و ارجمند آقای دکتر هوشمند اسفندیار پور که مطالعه ی گسترده و تخصص وافر در راه شناساندن ادبیات و استفاده از مضمون های قرآنی در شعر شاعران را به این سر زمین پر گهر دارد. که خضر و الیاس وار راهنمای این جانب در وادی سرگشته و بی کران ادبیات بودند که با قرار دادن وقت ارزشمند خویش، بنده را مرهون بزرگواری های خویش نمودند و سوم انتخاب استاد مشاور آقای دکتر محمّد تقی فاضلی که با سعه ی صدر همواره پاسخ گوی سؤالات من بوده اند، و مرا در امر این پژوهش یاری نموده اند.
اهدافی را نیز که این پژوهش در پی تحقق بخشیدن به آن گام بر می دارد، به شرح زیر می باشند:
-معرفی نمونه هایی از داستان های قرآنی
-تأثیر پذیری متون نظم ادبیات فارسی از داستان های قرآن مجید از آغاز تا پایان قرن ششم
آنچه را که پیش روی ادب دوستان است پیشکش پژوهندگان سر زمین سخن پرور پارسی
می نمایم.
پیشینه و سبک قصه های قرآنی
مختصات شعر عهد غزنوی
از نظر فکری مدح محور اصلی است و در تشبیب قصاید از معشوق و طبیعت هم سخن می رود. تصویر سازی و مضمون آفرینی از«ترک» دیده می شود هم چنین به مسیح-چنان که به زردتشت- در مضمون آفرینی و تشبیه توجه دارند. اشاره به معارف اسلامی در حال افزایش است. مقام معشوق همچنان پست است۱
مختصات فکری سبک شعر خراسانی:
۱- شعر این دوره شعری شاد و پر نشاط است ۲- شعری واقع گراست

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *