دانلود پایان نامه درباره حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه

پوستان
سیاه پوستان
نژاد چندگانه
سایر نژاد ها
کل
وابستگی
79/ 0
70/ 0
77/ 0
64/ 0
75/ 0
انسجام اجتماعی
70/ 0

 
 
61/ 0
67/ 0
82/ 0
68/ 0
خود ارزشمندی
76/ 0
66/ 0
70/ 0
78/ 0
72/ 0
پیوند
77/ 0
70/ 0
75/ 0
88/ 0
74/ 0
راهنمایی
82/ 0

73/ 0
74/ 0
87/ 0
78/ 0
فرصت برای رشد
64/ 0
52/ 0
55/ 0
64/ 0
59/ 0
کل
93/ 0
91/ 0
93/ 0
95/ 0
93/ 0
جدول ‏32پایایی مقیاس کاترونا و راسل در نژادها و کشورهای گوناگون(زکی ،1387)
مقادیر مربوط به پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر در جدول زیر آمده است:
مقیاس
پایایی
مقیاس
پایایی
مقیاس
پایایی
وابستگی
0.735
پیوند
0.732
حمایت اجتماعی
0.72
انسجام اجتماعی
0.469


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

راهنمایی
0.567
خود ارزشمندی
0.725
فرصت برای رشد
0.566
جدول ‏33 پایایی به دست آمده در پژوهش
بررسی روایی پرسشنامه کاترونا و راسل به شیوه ضریب همبستگی با پرسشنامه احساس خوشبختی گلدبرگ با 499/ 0 r = ( جدول شماره 3-4) نشان داد که رابطه معنی داری بین حمایت اجتماعی و احساس خوشبختی وجود دارد و گویای روایی ابزار است (زکی ،1387) .
زیر مقیاس
وابستگی
انسجام اجتماعی
خود ارزشمندی
پیوند
راهنمایی
فرصت رشد
حمایت اجتماعی
احساس خوشبختی
247 / 0
339 / 0
496 / 0
396 / 0
333 / 0
370 / 0
499 / 0
وابستگی

27 / 0
421/ 0
404 / 0
471 / 0
385 / 0
685 / 0
انسجام اجتماعی


418 / 0
31 / 0
279 / 0
485 / 0
611 / 0
خود ارزشمندی509 / 0
474 / 0
528 / 0
768 / 0
پیوند و وصلت
67 / 0
444 / 0
784 / 0
راهنمایی
38 / 0
775 / 0
فرصت برای رشد
72 / 0
جدول ‏34ضرایب همبستگی ابعاد شش گانه حمایت اجتماعی
پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ:
این پرسشنامه اولین بار در سال 1972توسط گلدبرگ مطرح گردید . فرم 28 سؤالی پرسشنامه که در این پ‍‍‍‍ژوهش از آن استفاده شده است ، ‌به وسیله گلدبرگ و هیلر در سال 1979 از طریق اجرای روش تحلیل عاملی بر روی فرم بلند آن ایجاد شده است . سؤالهای این پرسشنامه به بررسی وضعیت روانی فرد در یک ماهه اخیر می پردازد و شامل نشانه هایی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده است که بر موقعیت این جا و اکنون تأکید دارد . پرسشنامه با سؤالهای مربوط به علایم جسمانی شروع می شود و در ادامه سؤالهایی که بیشتر علایم روانپزشکی را مطرح می کنند ، ارائه می شود. پرسشنامه سلامت عمومی آزمونی است با ماهیت چندگانه و خود- اجرا که به منظور بررسی اختلالات غیر روان گسسته ، طراحی و از 4 خرده آزمون تشکیل شده که هرکدام 7 سؤال دارد . سؤالهای هر خرده آزمون به ترتیب و پشت سرهم آمده است . به نحوی که از سؤال 1 تا 7 مربوط به خرده‌آزمون نشانه های جسمانی ، از سؤال 8 تا 14 مربوط به خرده آزمون اضطراب و بی خوابی، سؤال 5 تا 21 مربوط به خرده آزمون اختلال کارکردی و از سؤال 22 تا 28 مربوط به خرده آزمون افسردگی می باشد .
در خرده آزمون نشانه های جسمانی ، ‌وضعیت سلامت عمومی و علایم جسمانی که فرد در یک ماه گذشته تجربه کرده است ، مورد بررسی قرار می گیرد . در خرده آزمون اضطراب و بی خوابی از علایم و نشانه های بالینی اضطراب شدید ، تحت فشار بودن،عصبانیت ودلشوره، بی خوابی و داشتن وحشت و هراس ارزیابی به عمل می آید . در خرده آزمون اختلال در کارکرد اجتماعی، توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ، داشتن قدرت تصمیم گیری ، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن در زندگی و لذت بردن از فعالیتهای روزمره مورد بررسی قرار می گیرد و در خرده آزمون افسردگی، علایم ویژه افسردگی از جمله احساس نا امیدی ،احساس بی ارزش بودن در زندگی ، داشتن افکار خودکشی و آرزوی مردن، احساس بی ارزشی و ناتوانی در انجام کارها مورد ارزیابی قرار می گیرد .
تمام گویه های پرسشنامه دارای 4 گزینه هستند و دونوع روش نمره گذاری برای این گزینه ها وجود دارد.یکی روش نمره گذاری GHQ، که در این روش گزینه های آزمون به صورت(1،1،0،0)نمره گذاری می شوند؛ در نتیجه نمره فرد از 0 تا 28 متغیر خواهد بود.روش دوم شیوه نمره گذاری لیکرت است که براساس این شیوه نمره گذاری هریک از سؤالهای آزمون 4 درجه ای به صورت (3،2،1،0) می باشد و در نتیجه نمره کل فرد از 0 تا 84 متغیر خواهد بود. در هر دو روش نمره گذاری نمره کمتر بیانگر سلامت روان بهتر می باشد.در این پژوهش از روش نمره گذاری لیکرت استفاده شده است.
این پرسشنامه به عنوان ابزار غربالگری اختلال های روانی استفاده می شود و از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است(بخشی پور،1384) . در یک بررسی گلدبرگ و ویلیامز (1988)، اعتبار تنصیفی آن را که توسط 853 نفر تکمیل شده بود، 95/0 گزارش کردند . در ایران در پژوهش یعقوبی (1374 ) و پالاهنگی (1375) پایایی 91/ 0 و در پژوهش عاطف وحید و همکارانش(1379) به شیوه آزمون – باز آزمون 88 / 0 برای مقیاس GHQ به دست آمده است ( عاطف وحید و همکاران،1379) . همچنین تقوی (1380) با اجرای آن بر روی 75 دانشجو و استفاده از سه روش بازآزمایی، دو نیمه کردن و همسانی درونی ، به ترتیب ضرایب 72/0، 93/0 و 90/0 را به دست آورد که بسیار رضایت‌بخش است.
مقادیر مربوط به پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر در جدول زیر آمده است:
مقیاس
پایایی
مقیاس
پایایی
مقیاس
پایایی
نشانه های جسمانی
0.772
اختلال در کارکرد
0.771
سلامت روان
0.88
اضطراب و بی خوابی
0.826
افسردگی
0.888
جدول ‏35 پایایی به دست آمده در پژوهش
برای بررسی روایی پرسشنامه سلامت عمومی نیز مطالعات متعددی انجام گرفته است . در پژوهشی چان و چان (1983)، به اجرای‌‌ آزمون GHQ بر روی 225 نفر از دختران مدرسه‌ای در هنگ کنگ پرداختند . این محققین جهت بررسی روایی همزمان از آزمون MMPI استفاده نمودند که حاصل آن ضریب همبستگی 54/0 بود . در سال‌های اخیر نیز مطالعات زیادی برای بررسی روایی GHQ صورت گرفت که همگی حاکی از روایی رضایت‌بخش آن بود (گلدبرگ و همکاران، 1997؛ هاونار و همکاران، 1996؛ کیلیک ، 1996). بررسی روایی پرسشنامه سلامت عمومی در ایران حاکی از آن است که همبستگی بین خرده آزمون‌های آن با کل پرسشنامه بین 72/0 تا 87/0 متغیر می‌باشد. بنابراین می‌توان پذیرفت که آزمون GHQ در جامعه ایران نیز
از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است.
همچنین گلدبرگ به منظور بررسی روایی ساختاری(همسانی خرده مقیاس ها یا سؤالات پرسشنامه با یکدیگر) از ضریب همبستگی زیر مقیاس های پرسشنامه استفاده نموده که این ضرایب در جدول زیر ارائه شده است:
زیر مقیاس
اضطراب
اختلال در عملکرد اجتماعی
افسردگی
سلامت روان
نشانه های جسمانی
58 / 0
52 / 0
33 / 0
79 / 0
اضطراب

57 / 0
61 / 0
90 / 0
اختلال در عملکرد اجتماعی


44 / 0
75 / 0
افسردگی62 / 0
جدول ‏36 ضرایب همبستگی خرده مقیاس های سلامت روان
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش اطلاعات گردآوری شده پس از کد گذاری وارد رایانه شده و با بهره گرفتن از مجموعه آماری در علوم اجتماعی (SPSS) مورد پردازش قرار گرفت . در تنظیم اطلاعات و داده ها از رایج ترین ابزارها و تکنیک های موجود در SPSS استفاده می شود و توزیع فراوانی و درصد متغیرهای مورد نظر در جداولی نظیر جدول یک بعدی نمایش داده خواهد شد و در مبحث آزمون فرضیات، متناسب با سطح سنجش آنها از جداول دوبعدی ،آزمونهای T، تحلیل رگرسیون ، مقایسه دوتایی و توکی استفاده می شود.
تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش
جوان
تعریف نظری:
از دیدگاه جامعه شناسی جوانی به دوره ای از زندگی فرد اطلاق می گردد که با بلوغ جسمی در حدود 13 سالگی آغاز شده و تا 25 سالگی ادامه می یابد و به خاطر همراه بودن با شیوه های رفتاری و نگرشهای خاص در طی این دوره ، دارای اهمیت قابل ملاحظه ای است. مارگارت مید ، انسان شناس امریکایی(1978-1901) نیز دوره جوانی را دوره اگر- آیا تعریف کرده است ، دوره ای که با دو ویژگی خاص مشخص می شود؛ انتظارات گسترده از یک سو و ناکامی های عمیق از سوی دیگر. دوره ای که دستیابی های اقتصادی، اجتماعی و روانی کامل نشده اند ( شفرز ،1383، ص24-22 ) .
از دیدگاه روانشناسی، معمولا سالهای 17 یا 18 تا 30 سالگی دوره جوانی در نظر گرفته می شود و آن را مصادف با بلوغ کامل ، ورود به دانشگاه و آشنایی کامل تر با فکر منطقی تلقی می کنند . از خصوصیات دیگر این دوره اقدامات جدی تر برای مقابله با دلواپسی ، آشنایی بیشتر با حقوق ، مزایا و تکالیف و مسئولیت اخلاقی ، عضویت در اجتماع و به طور کلی پابرجاشدن عامل انگیزشی “خود ” می باشد (سیاسی،1373: ص212) .
تعریف عملیاتی: در این پژوهش افراد در محدوده سنی بین 35- 20 سال به عنوان جوانان مورد بررسی قرار می گیرند.
سن
عبارت از تعداد سالهای سپری شده از عمر است که با سوال 2 پرسیده شده و در سطح مقیاس فاصله ای قابل سنجش است و به صورت زیر کدگذاری شده است:
24-20 سال با کد 1
29-25 سال با کد 2
35-30 سال با کد 3
حمایت اجتماعی
تعریف نظری:
حمایت اجتماعی عبارتست از:” مراقبت ، محبت ، عزت ، تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروه ها به فرد ارزانی می دارند”( سارافینو ،1940:ص 170) . کاپلان (1979) حمایت اجتماعی را این گونه تعریف می کند : هرگونه محرکی که به پیشرفت اهداف فرد حمایت شده ، کمک کند (رابین دیماتئو:ص172) .
هاوس حمایت اجتماعی را نوعی مبادله بین فردی تعریف می نماید که پیوندهای عاطفی، کمک های موثر ابزاری ،ارائه اطلاعات و اظهار نظر و ارزیابی دیگران را در بر می گیرد ( دوران، 1383؛24) .
چلبی حمایت اجتماعی را روابط و مبادله های نامتقارن گرم در شئونات مختلف زندگی اجتماعی معرفی می کند که ابعاد مختلف امدادرسانی داوطلبانه را در چهار بعد زیر شامل می شود:
معرفتی( راهنمایی ، مشاوره و آموزش)
مادی( کمک های اقتصادی)
عاطفی ( ابراز همدری)
منزلتی ( اعاده کرامت انسانی) (چلبی،1375؛ص 158).
براندت و وینرت در تعریف از حمایت اجتماعی آن را شامل ایجاد تعلق / صمیمیت ، یکپارچگی اجتماعی، فرصت و امکانی برای رفتارهای مؤثر ، تضمین مجدد ارزش انسانها و ایفا نقش آنان، امکان کمکهای اطلاعاتی،عاطفی و مادی بیان می نمایند (رانکلین و دیگران؛2000) .
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش میزان حمایت اجتماعی از طریق پاسخهایی که فرد به 24 سؤال پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل داده است، به دست می آید. بالاترین نمره 120 و پایین ترین نمره 24 است که از مجموع نمرات 6 خرده مقیاس راهنمایی و مشورت، وابستگی، انسجام اجتماعی، خود ارزشمندی، وصلت و پیوند و فرصت برای رشد و پرورش؛ حاصل می شود و می توان آن را در 3 سطح دسته بندی نمود:
55- 24 میزان حمایت اجتماعی پایین
87- 56 میزان حمایت اجتماعی متوسط
120- 88 میزان حمایت اجتماعی بالا
وابستگی
منظور داشتن احساس امنیت و اطمینان نسبت به دیگران و نیز وجود روابط نزدیک عاطفی با آنهاست که با 4 سؤال 9 ، 18، 24 ، 28 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
9 . احساس می کنم که من روابط شخصی نزدیکی را می توانم با افراد دیگر داشته باشم.
18 . من روابط نزدیکی دارم که مرا با احساس امنیت عاطفی و بهزیستی حمایت می کند.
24 . من عهد عاطفی محکمی را حداقل با یک نفر دیگر احساس می کنم.
28. من صمیمیتی را با شخص دیگری احساس نمی کنم.
انسجام اجتماعی
منظوراحساس تعلق داشتن به گروهی است که منافع،دلبستگی ها و سرگرمی های مشترکی با فرد دارند که با 4 سؤال 12 ، 15 ، 21 ، 29 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
12. کسی هست که از فعالیتهای اجتماعی یکسانی که با من انجام می دهد، لذت می برد.
15 . من احساس می کنم بخشی از یک گروه هستم که عقاید و باورهای مشترک با من دارند.
21. کسی نیس
ت که در علایق و توجهات من سهیم باشد.
29 . کسی وجود ندارد که مایل به انجام کارهایی باشد که من انجام می دهم.
خود ارزشمندی
منظور اینست که فرد تا چه حد احساس می کند صلاحیتها ، مهارتها و ارزشهای او توسط دیگران ارزشمند و سودمند شمرده می شود که با 4 سؤال 13 ، 16 ، 20 ، 27 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
13 . دیگران به من به عنوان یک فرد شایسته نگاه نمی کنند.
16 . من فکر نمی کنم که دیگران به مهارتها و توانایی های من احترام بگذارند.
20 . من روابطی دارم که در آنها شایستگی ها و توانایی هایم تشخیص داده شده است.
27 . شخصی هست که هوش و توانایی مرا تحسین کند.
وصلت و پیوند
منظور اطمینان فرد از اینست که می تواند روی کمک های محسوس دیگران حساب کند که با 4 سؤال 8 ، 17 ، 25 ، 30 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
8 . کسی وجود دارد که من در مواقع نیاز واقعاً می توانم روی کمک او حساب کنم.
17 . اگر کاری را اشتباه انجام بدهم، کسی برای کمک من نخواهد آمد.
25 . کسی نیست که برای رسیدن به هدفم در مواقع نیاز ، بتوانم به او متکی باشم.
30 . کسی وجود دارد که من در مواقع اضطراری می توانم روی او حساب کنم.
فرصت رشد و پرورش
منظور اینست که فرد تا چه میزان احساس می کند از سوی دیگران خوشبخت شمرده می شود و دیگران برای بهزیستی و پیشرفت خود به او تکیه دارند که با 4 سؤال 11 ، 14 ، 22 ، 31 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
11. کسی هست که در مواقع نیازش به کمک من متکی است.
14 . من مسئولیت شخصی برای بهزیستی و رشد افراد دیگر احساس می کنم.
22 . کسی وجود ندارد که برای پیشرفتش حقیقتاً به من اتکا کند.
31 . هیچ کس برای مراقبت ازخود به من نیاز ندارد.
راهنمایی و مشورت
منظور دسترسی فرد به اطلاعات ، دریافت پیشنهاد و نصیحت از سوی دیگران است که با 4 سؤال 10 ، 19 ، 23 ، 26 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
10 . هیچ کس نیست که در مواقع فشار و استرس، بتوانم برای راهنمایی گرفتن به او مراجعه کنم.
19 . کسی وجود دارد که می توانم درباره تصمیمات مهم در زندگی خود با او صحبت کنم.
23 . فرد قابل اعتمادی وجود دارد که من می توانم روی پیشنهادات و نصایح او در هنگام مشکلات ،حساب کنم.
26. کسی نیست که من بتوانم با او به راحتی درباره مشکلاتم صحبت کنم.
سلامت روان:
تعریف نظری:
سلامت روان حالتی از سلامتی عاطفی و اجتماعی است که در آن فرد از توانائی های خویش آگاهی یافته و قادر است با استرس و فشار های معمول زندگی تطابق حاصل نموده ، به گونه ای مفید و سازنده به اشتغال پرداخته و به عنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد. سلامت روان شامل افزایش توانایی‌های افراد و جامعه و قادرسازی آن‌ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می‌باشد.
فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس،سلامت روان را چنین تعریف می کند:” استعداد روان برای هماهنگ ،خوشایند و مؤثر کار کردن،برای موقعیتهای دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن”( گنجی،1384،ص9).
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش میزان سلامت روان فرد از مجموع نمرات او در 28 سؤال پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ( شامل 4 خرده‌آزمون نشانه های جسمانی ، اختلال کارکردی، افسردگی ،اضطراب و بی خوابی ) که به منظور بررسی اختلالات غیر روان گسسته ،طراحی شده است ، به دست می آید . بالاترین نمره 84 و پایین ترین نمره 0 است .هرچقدر نمره پایین تر باشد ، میزان سلامت روان مطلوبتر است.مجموع نمرات را در سه سطح می توان دسته بندی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید