دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع تحلیل پوششی داده‌ها

دانلود پایان نامه

دهی عالمانه ای برای ورود به صحنه‌های رقابت جهانی ارائه خواهد داد.
اغلب رده‌بندی‌ها تک عاملی می‌باشند، ولی هدف اصلی ما ارائه‌ی آمیخته ای مناسب جهت تحلیلی جامع‌تر از وضعیت نسبی اقتصادی کشورمان در بین کشورهای منطقه می‌باشد. در صورت موفق بودن در استخراج متغیر‌ها میتوان راهبردی مناسب برای افزایش بهره وری ارائه کرد؛ و جهت رسیدن به بهترین واحد تصمیم (منظور کشورهای منطقه) راه کارهای لازم جهت کاهش درون داد‌های سیستم اقصادی و یا افزایش ستانده‌های سیستم کلان اقتصادی را رائه دهد.
با توجه به اهمیتی که وضعیت آینده‌ی کشورمان در بین کشورهای منطقه دارد، این پژوهش درصدد تبینی علمی و مبتنی بر واقعیت از وضعیت کشورمان می‌باشد. از بین روش‌های مختلف زیادی که برای بررسی این مهم به انجام شده است یکی از جدید‌ترین و قویترین روشها، روش تحلیل پوششی داده‌های فازی می‌باشد.
از برتریهای این روش (که در این پژوهش از آن استفاده خواهد شد) نسبت به سایر روش‌ها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
داده‌های ورودی در این روش همگی مبتنی بر واقعیت بوده و از روش‌های دیگر مثل احتمالی بودن داده‌ها و یا پیش بینی تخمینی دا ده‌ها استفاده نمی شود.
همانند روش‌های پارامتریک محدود به یک یا چند پارامتر محدود نیست، بلکه به صورتی جامع و همزمان شاخص‌های مختلف کارائی را وارد مدل کرده و مرزهای کارا را ارائه میکند.
فقط شاخص‌های گزینه‌های تصمیم را به صورت مجزی تجزیه و تحلیل نمیکند بلکه مجمو عه‌های نزدیک به یک مرز کارا را بایکدیگر مقایسه و بهترین واحد کارا را به عنوان الگویی حقیقی جهت سایر گزینه‌های تصمیم اتنخاب میکند.
داده‌های ورودی به مدل، از رویکرد پیشرفته‌ی فازی جهت انطباق حد اکثری با واقعیت استفاده می‌کند.
سوالات پژوهش
سئوالات اصلی پژوهش عبارتند از:
1- نهاده‌ها و ستانده‌های ارزیابی کارائی اقتصادی منطقه کدام است؟
2 – کدام یک از مدلها‌ی تحلیل پوششی داده‌ها جهت بررسی کارائی اقتصادی منطقه مناسب‌تر است؟
به این خاطر که رویکرد کلی این پژوهش اکتشافی است، فاقد فرضیه می‌باشد.
قلمرو پژوهش
قلمرو زمانی این پژوهش سالهای 2010، 2009 و 2008 میلادی می‌باشد. برای برخی از شاخص‌ها که داده‌های آنها موجود نبوده، از افق‌های دورتر زمانی استفاده شده است.

 
 
قلمرو مکانی این پژوهش، کشورهای حوزه‌ی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این کشورها شامل کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس (عربستان، امارات، کویت، قطر، بحرین، یمن وعمان)، کشورهای خاور میانه‌ی کوچک (ایران، عراق، سوریه، مصر، ترکیه، قبرس وفلسطن اشغالی)، کشورهای حوزه‌ی آسیای مرکزی (ترکنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان)، کشورهای حوزه‌ی قفقاز (آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) و برخی کشورهای شبه قاره (افغانستان و پاکستان) می‌باشد.
روش انجام پژوهش
در این پژوهش از روش‌های کمی استفاده شده است و اهم آنها روش تحلیل پوششی داده‌های فازی می‌باشد. در این روش ابتدا داده‌های مختلف از مراجع آماری بین‌المللی گردآوری شده سپس تبدیل به داده‌های فازی شده و در نهایت وارد مدل‌های فازی تحلیل پوششی داده‌ها می‌شوند و با اجرای مدل نتایج آن بدست می‌آیند.
کاربردها‌ی پژوهش
این پژوهش از لحاظ تئوریک، در حیطه‌ی فازی و بهینه سازی فازی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. از لحاظ کاربردی هم در حیطه‌ی تحلیل پوششی داده‌های فازی یکی از مدل‌های آنرا بین کشور‌های منطقه اجرا کرده است و برخلاف مقالات تئوریک که از مثال‌های ذهنی استفاده می‌نمایند از مثال‌های واقعی استفاده کرده است و در رویکرد‌های مختلف به تحلیل پوششی داده‌های فازی می‌تواند نقطه‌ی حرکت باشد.
مراجعی که از این پژوهش می‌توانند استفاده کنند عبارتند از سازمان‌هایی که برنامه ریزی کلان کشوری بر عهده‌ی آنها می‌باشد چرا که اولین حرکت در برنامه ریزی پیمایش محیطی است و این رساله می‌تواند تا حدودی وضعیت کشورهای منطقه را تبین نماید. همچنین سازمان‌هایی که صحت اجرای سند چشم‌انداز بر عهده‌ی آنها می‌باشد، می‌توانند از این رساله استفاده نمایند چرا که بررسی کشورهای منطقه را به صورتی جامع ارائه کرده است.
محدودیت‌های پژوهش
در دسترس نبودن اطلاعات یکی از محدودیت‌های این رساله و اکثر رساله‌هایی که به موضوعات بین‌المللی می‌پردازند، به شمار می‌آید. بر فرض مثال شاخص‌های نشانگر بسیار خوبی برای وضعیت‌های اقتصادی وجود دارد (مثل شاخص‌های فقر، فلاکت، عدالت اجتماعی و غیره) ولی داده‌های آن موجود نیست.
برخی از داده‌ها در جداول آماری ذکر نشده بودند و اکثرکشورها داده‌های ضعیف خود را پنهان می‌نمایند.
برخی از آمار کشورها همگون نبودند. بدین معنی که تعاریف یکسانی برای آنها وجود نداشت.
عدم کنترل بر روی تعاریف عملیاتی یکی از محدودیت‌های این رساله بوده است. تعریف شاخص‌ها بر عهده‌ی پژوهشکر نبوده بلکه یافتن بهترین آنها بر عهده‌ی وی بوده است.
عدم وجود مدل‌های کاربردی در زمینه‌ی تحلیل پوششی داده‌های فازی یکی از محدودیت‌های این پژوهش بوده است. اکثر مدل‌ها فقط در حد معرفی بوده و یا با داده‌های غیر حقیقی مدل‌ها را اجرا کرده‌اند که باعث پنهان ماندن نقاط ضعف تحلیل پوششی داده‌های فازی شده است.
تعریف واژگان کلیدی
برخی از واژگان کلیدی که در این رساله بکار رفته عبارتند از:
تحلیل پوششی داده ها :نوع خاصی از مدل‌های بهینه سازی خطی می‌باشد که درصدد حداکثر نمودن کارایی است و برای انجام این کار از متد‌های مختلفی استفاده می کند که در فصل دو کاملا توضیح داده خواهد شد.
تحلیل پوششی داده‌های فازی : هرگاه داده‌های ورودی به مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها یکی از انواع داده‌های فازی باشد و یاقسمیتی از مل )(تابع هدف و محدودیت ) ففازی باشند آنگاه آنرا مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی گویند.
مرز کارا: مجموعه ای از جواب‌های تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که کارایی آنها یک شده باشد و به دو قسمت ضعیف و قوی تقسیم می‌شوند.
تولید ناخالص داخلی : یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که بیان کننده‌ی نتیجه‌ی فعالیت‌های اقتصادی (و بالطبع دیگر عوامل محیطی همانند سیاسی، اجتماعی و …)کشورها باشد، سطح تولیدات ناخالص داخلی یک کشور است. به خاطر اهمیت این شاخص، چندین شاخص دیگر از آن منشعب می‌شود و در گزارش‌های سالانه نهاد‌های بین‌المللی ارائه می‌شود. (بر فرض مثال در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول 12 شاخص مرتبط با تولید ناخالص داخلی ارائه می‌شود) …
نرخ تورم : یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که بیانگر سیاست‌های پولی و مالی یک کشور است، نرخ تورم می‌باشد. تئوری‌های گوناگونی در صدد تبین رفتار‌های این شاخص در طول زمان و در ارتباط با دیگر شاخص‌های اقتصادی و رفتاری بوده‌اند ولی آنچه مسلم است وجود این پدیده در اقتصاد‌های منطقه است که نتایج متعددی را به همراه خواهد داشت.
آنچه که مشخص است، تورم نتیجه‌ی سیاست‌های پولی و مالی کشورها می‌باشد، لذا آن‌را به عنوان ستانده در این رساله در نظر می‌گیریم. البته به صورت عمومی هر چه نرخ تورم کمتر باشد بهتر است بنابر این از معکوس آن در این رساله استفاده شده است.
نرخ سرمایه گذاری: سرمایه گذاری ثابت ناخالص به عنوان هزینه کل کسب و کار در دارایی‌های ثابت، کارخانه‌ها، ماشین آلات، تجهیزات، خانه‌ها، و موجودی مواد خام، که بنیان تولید در آینده کشورها است، تعریف شده است. این شاخص به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی توسط نهاد‌های بین‌المللی انتشار می‌یابد. چنانچه در فصل سه و چهار خواهد آمد ،از معکوس این نرخ در این رساله به عنوان ورودی استفاده شده است.
تراز حساب‌های جاری : در علم اقتصاد “
حساب جاری “یکی از مواد دوگانه‌ی تراز پرداخت‌ها می‌باشد. ماده‌ی دیگر آن حساب سرمایه می‌باشد.حساب جاری مجموع تراز تجاری (صادرات منهای واردات کالاها و خدمات) ، خالص ضریب درآمد(مثل مقدار بهره و سود سهام) و خالص مبادلات پرداختی(مثل کمک‌های خارجی) می‌باشد. تراز حساب جاری یک از دو شاخص مهمی است که به بررسی وضعیت مبادلات تجاری خارجی کشور‌ها می‌پردازد.
جمعیت: مسلماً یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت اقتصادی جمعیت کشور‌ها می‌باشد. البته گاهی در کنار سایر شاخص‌ها مثل تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته میشود و شاخصی مثل تولید سرانه‌ی داخلی را پدیدار می‌سازد. ولی در این رساله به علت اینکه سایر عوامل نیز در نظر گرفته شده ان از این شاخص به صورت انفرادی استفاده می‌شود.
نرخ بیکاری: در کنار جمعیت کشورها، یکی از شاخص‌های اقتصادی که بیانگر وضعیت عمومی کار در کشور باشد، نرخ بیکاری است که به صورت میانگین کشوری و سالانه توسط نهاده‌های بین‌المللی ارائه میشود. این نسبت حاصل تقسیم جمعیت شاغلین به بیکاران می‌باشد؛ لذا معکوس این شاخص نرخ شاغلین را نشان می‌دهد.
در این رساله از معکوس نرخ بیکاری به عنوان نرخ شاغلین استفاده می‌شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– نرخ امید به زندگی: یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می‌تواند توقع طول عمر داشته باشد. هر چه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست.
– نرخ سواد: در تعریف سنتی سواد، توانایی خواندن و نوشتن است و یا توانایی به‌کاربردن زبان برای خواندن، نوشتن، گوش‌دادن و سخن‌گفتن. ولی در مفهوم نوین این واژه به سطحی از خواندن و نوشتن که برای ارتباط کافی است گفته می‌شود و یا سطحی که یک فرد بتواند مفهوم را بفهمد و جدول‌ها و اندیشه‌هایش را تا جایی که بتواند در آن جامعه سهیم باشد، در جامعه‌ی باسواد بیان کند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو UNESCO) تعریف زیر را داده‌است : «باسوادی توانایی شناخت٬ درک٬ تفسیر٬ ساخت، برقراری ارتباط و محاسبه در استفاده از مواد چاپ‌شده و نوشته‌شده مربوط به زمینه‌های گوناگون است. باسوادی زنجیره آموزشی را که توانایی رسیدن به اهداف، توسعهی دانش و پتانسیل، و شرکت کامل در جامعه‌ای بزرگتر را برای یک فرد فراهم می‌کند، دربر دارد.»

فصل دوم: ادبیات موضوع

مقدمه
در این فصل مروری بر ادبیات موضوع خواهیم داشت. موضوعات اصلی در این پژوهش شامل سند چشم انداز، تحلیل پوششی داده‌ها، منطق فازی و تحلیل پوششی داده‌های فازی میباشد.
هدف از نگارش این فصل اشراف بیشتر بر موضوع، عدم دوباره کاری، تعریف مفاهیم و اصطلاحات، کشف روابط (در موضوعات و در بین متغیر ها)، آگاهی از تجربه‌ی پیشینیان، ساخت تکیه گاهی برای فصول آینده و ارائه نظریاتی که در حیطه‌ی این پژوهش است؛ میباشد. (حافظ نیا،1389 : 106-108)
در موضوعات اساسی از روش مرور تک تک پژوهش ها و در موضوعات فرعی از روش مرور موضوعی استفاده کرده ایم. (آذر و دیگران، 1387: 76-77)
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران
میدانیم که بدون برنامه ریزی دقیق امکان حیات ادامه ندارد. برنامه ریزی مستلزم آگاهی از فرصت‌ها و تهدید‌های آتی و پیشبینی شیوه‌ی مواجهه با آنهاست. (جانسون و دیگران،1973: 62)
میدانیم که بین اثربخشی و کارایی تفاوت است ولی در تحقق اهداف هر دوی این مفاهیم مورد توجه می‌باشند. (دراکر،1964: 15)
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سند چشم‌انداز می‌گوید : ()از سال 1378 در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای هم جهت سازی سیاست‌های کلی ضرورت ترسیم و تبیین یک افق روشن در آینده ایران مشخص شد؛ و لذا تا مدت‌ها مطالعات و مباحث تحت عنوان «افق آینده ایران اسلامی» ادامه یافت. در سال 1380 مفهوم چشم‌انداز بجای افق آینده مورد تاکید قرار گرفت و در مطالعات خود متوجه شدیم که بحث چشم‌انداز یک مقوله پیشرفته علوم مدیریتی و ذیقیمتی را بدست آورده‌اند آن تجارب را نیز مورد مطالعه قرار دادیم. در همین سال نتایج مطالعات را با مقام معظم رهبری طرح کردیم ایشان ضرورت این مساله را بسیار مهم تشخیص دادند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که سند ملی چشم‌انداز ایران را تهیه نمایند. مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون خاصی را تحت همین عنوان تصویب کردند که کلیه مطالعات و تحقیقات دبیرخانه همراه با مطالعات و تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت را بررسی و متن اولیه سند چشم‌انداز را تهیه کردیم و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادیم. نتایج کمیسیون چشم‌انداز در سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته شد و در سال 1382 پس از اصلاحاتی که مقام معظم رهبری در آن مصوبات انجام دادند به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 23/8/82 به قوای سه گانه ابلاغ شد. در تهیه و تدوین سند چشم‌انداز که پنج سال به طول کشید و از مطالعات و پیشنهادات گروه های تحقیقاتی از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گروه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور استفاده شده است.
مقام معظم رهبری سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران را اینگونه ابلاغ فرموده اند:
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ای جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست‌ساله:
ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.
جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
· توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
· برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
· امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
· برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.
· فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
· دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
· الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).
· دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخصهای کمّی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.
هدف اصلی در این پژوهش تبین
وضعیت کنونی و آتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به سند چشم‌انداز میباشد. ابزارهاو مفاهیم بکار رفته برای این هدف از تحلی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید