منبع پایان نامه ارشد با موضوع مهارت های زبانی

دانلود پایان نامه

آشنایی با نهاد خانواده * 1 * * * 3

2- تقویت مهارت های برقراری ارتباط * 1 * * * 3

3- آشنایی با مجتمع های آموزشی شبانه روزی * 1 * * * 3

4- آشنایی با ارزش نهادن به داشته ها قبل از فنای آن ها * 1 * * 2

5- آشنایی با چگونگی برقراری ارتباط در جمع های صمیمانه * 1 * 1

6- آشنایی با تنوع لهجه ها و گویش ها * 1 * 1

7- آشنایی با مدرسه، شهر، کشور، قاره و جهان در حکم خانواده هایی که هر یک بزرگتر از دیگری است * 1 0

8- کار برد حروف اضافه * 1 * 1

9- کاربرد “گاه” و معانی آن * 1 * 1

10- تکمیل توانایی صرف افعال * 1 * 1

11- آشنایی با تفاوت زبان گفتار و نوشتار * 1 * * 2

12- علاقه به خانواده و دوستان * 1 * * * 3

13-ابراز احساسات از طریق نامه و آشنایی با شیوه ی نگارش نامه * 1 * * * 3
4 کودکان حق دارند که … 1- معرفی سازمان ملل و سازمان های وابسته به ان * 1 * * 2

2- آشنایی با مفاد پیمان جهانی حثوث کودک * 1 * * 2

3- آشنایی با یونیسف و وظایف آن * 1 * * 2

4- آشنایی با یونسکو و وظایف ان * 1 * 1

5- آشنایی با اهداف تشکیل سازمان ملل * 1 * 1

6- آشنایی با سرمایه های اصلی هر کشور * 1 * * * 3

7- آشنایی با سعدی شاعر نام دار ایرانی * 1 0

8- تقویت روحیه هم کاری،هم دلی و هم دردی با دیگران * 1 * * * 3
5 جهان پهاوان 1- ترویج روحیه تواضع و فروتنی در هر پست ومقام * 1 * * 2

2- ترویج رحیه علاقه به ورزش * 1 * * 2

3- در گرفتن از شکستت ها * 1 * * 2

4- ترویج روحیه علاقه به میهن * 1 * * * 3

5- آشنایی با نقش ورزش در زندگی گروهی * 1 * 1

6- ترویج روحیه احترام به علاقه دیگران * 1 0

7- آشنایی با ارزش ملی مدال های دیگران * 1 * * 2

8- ترویج روحیه مهربانی وآزادگی * 1 * * 2

9- آشنایی با برخی اصطلاحات ورزشی * 1 * * 2

10- آشنایی با اهداف بازی های المپیک * 1 * * * 3

11- ترجیح روحیه پهلوانی و قهرمانی * 1 * * 2
6 برف خجالت 1- تقویت اعتماد به نفس * 1 * * * 3

2- دعوت به نفی صفات ناپسند * 1 * * 2

3- آشنایی با خصوصیات افراد کم رو * 1 * * * 3

4- آشنایی با عواقب کم رویی و خجالت * 1 * 1

5- آشنایی با شیوه ی برخورد با این صفت منفی ( تقویت توانایی های فردی ) * 1 * * * 3

6- تقویت روحیه ی همکاری * 1 * * * 3

7- آشنایی با اسم های غیر ساده ( ساخت های متفاوت ) * 1 * 1

8- آشنایی با کسب مهارت در تبدیل گفتار به نوشتار * 1 * 1

9- آشنایی با ویرگول * 1 * * 2
7 اگر دیگران نبودند 1- اهمیت و ارزش قایل شدن برای دیگران * 1 * * * 3

2- تقویت مهارت برقراری ارتباط اجتماعی * 1 * * * 3

3-پرورش روحیه تفکر * 1 * * * 3

4- توجه به مزیت های زندگی گروهی * 1 * * * 3

5- اهمیت توجه به دیگران * 1 * * 2

6- کاربرد کلمات هم خانواده و مخالف * 1 * 1

7- توانایی ساخت اسم غیر ساده * 1 * 1

8- آشنایی با کنایه * 1 * * * 3

9- آشنایی ضمنی با صفات یک فرد مؤدب و مهترم * 1 0

10- تقبیح صفت خود خواهی * 1 * * 2
8 من با دیگران فرق دارم 1- آشنایی با ارزش قانون و اهمیت احترام گذاشتن به آن * 1 * * * 3

2- آشنایی با قانون و قانون گذار * 1 * * * 3

3- پی بردن به اهمیت وجود قانون * 1 * * * 3

4- تقویت ارتباط بین اعضای خانواده * 1 * 1

5- آشنایی با عواقب بی توجهی به قانون در جامعه * 1 * * 2

6- آشنایی با نهاد جامعه و این که قانون ها در نتیجه احساس نیاز ایجاد شده اند * 1 * * 2

7- آشنایی با نقش قانون در تامین آرامش زندگی افراد * 1 * * * 3

8- ترویج صفت پایبندی به قول و قرار * 1 * * 2

9- تقویت مهارت ساخت ترکیب های وصفی * 1 * 1

10- آشنایی با اقسام جدیدی از اسم غیر ساده * 1 * 1

11- آشنایی با بند نویسی * 1 * * 2

12- آشنایی با جایگاه تشدید * 1 * * 2
9 شاید این قطره آب … 1- آشنایی با اهمیت آب در زندگی * 1 * * * 3

2- پرورش قوه ی تخیل * 1 * * * 3

3- توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف اب * 1 * * * 3

4- آشنایی با پسوند ناک * 1 * 1

5- آشنایی با ترکیب های گوناگونی که از کلمه بدست می آیند * 1 * * 2

6- تقویت توانایی جان پنداری * 1 * 1

7- آشنایی با زمان گذشته فعل * 1 * * 2
10 ابن سینا 1- آشنایی با مشاهیر بزرگ علم و دانش * 1 * * * 3

2- ایجاد نگرش و علاقه نسبت به دانش و دانش مندان * 1 * * 2

3- شناخت ابو علی سینا به عنوان یک دانشمند مشهور ایرانی * 1 * * * 3

4- پرورش قوه کنجکاوی و کاوش و تحقیق * 1 * * 2

5- ایجاد توانایی تمیز کلمات هم آوا * 1 * * 2

6- آشنایی با فعل های لازم و متعدی * 1 * 1

7- آشنایی با کلمات متشابه * 1 * 1

8- آشنایی با شبه پسوند “زاده” * 1 * 1

9- آشنایی با کاربرد کلمات شکسته در شعر * 1 * 1
11 بربال خیال 1- پرورش مهارت های چهارگانه زبان آموزی * 1 0

2- ایجاد نگرش و علاقه به دانش و دانشمندان * 1 * * * 3

3- پرورش قوه ی تخیل دانش آموز * 1 * * * 3

4- پرورش روحیه ی ابتکار و خلاقیت * 1 * * 2

5- شناخت ژول ورن و آثار او * 1 * * 2

6-پرورش قوه ی کنجکاوی،کاوش و تحقیق * 1 * * 2

7- ترکیب سازی با وند ” ی ” * 1 * 1

8- تمیر تفاوت معنی صفت های عالی در جمله * 1 * 1

9- تفاوت های معنای فعل های ماضی ساده و ماضی استمراری * 1 * 1
1- تقویت مهارت های چهار گانه زبان آموزی * 1 0
12 عیدانه خدا 2- آشنایی با یکی از اعیاد بزگ مسلمانان جهان ( عید فطر ) و ایام ماه مبارک رمضان * 1 * 1

3- آشنایی با زکات فطریه و دریافت کنندگان آن * 1 * * 2

4- پرورش روحیه مذهبی * 1 * * * 3

5- آشنایی با شرکت جستن در اعمال عبادی مذهبی * 1 * * 2

6- شرکت جستن در مراسم نماز و پرداخت زکات فطر در روز عید * 1 * * * 3

7- تقویت روحیه ی شکر گزاری و نیایش * 1 * 1

8- آشنایی با وند ” انه ” و معنی آن * 1 * 1

9- آشنایی بیشتر با قید زمان * 1 * * 2

10- آشنایی بیشتر با فعل مضارع مستمر * 1 * * 2
13 آخرین یاور آفتاب 1- تقویت مهارت های چهار گانه زبان آموزی * 1 0

2- پرورش روحیه دفاع از دین خدا و مبارزه با ستمگران * 1 * * 2

3- تقویت توانایی شناخت آخرین پیامبر ودین او * 1 * * * 3

4- شناخت امام حسی (ع) و یاران وفادار او و اهمیت روز عاشورا * 1 * * * 3

5- ترویج روحیه ی شهادت طلبی در راه حق * 1 * * 2

6- تقویت توانایی درک مفهوم شهادت و شهید * 1 * 1

7-آشنایی با عبدالله فرزند امام حسن مجتبی (ع) * 1 * 1

8- تقویت روحیه ی شجاعت و از جان گذشتگی در راه حق * 1 * 1

9- تقویت روحیه عشق و محبت اهل بیت * 1 0

10- تقویت روحیه ی آزاده زیستن * 1 * 1
14 میراث فرهنگی 1- تقویت مهارت های چهار گانه زبان آموزی * 1 0

2- آشنایی با میراث فرهنگی * 1 * * * 3

3- آشنایی با تفوت میراث فرهنگی و میراث خانوادگی * 1 * * 2

4- ایجاد علاقه و نگرش به نگهداری و حفظ میراث فرهنگی * 1 * * 2

5- آشنایی با موزه * 1 * * 2

6- آشنایی با مشاغل مفید موزه داری، راهنما در موزه و …. * 1 * 1

7- تقویت مهارت مشاهده و دقت * 1 * * 2
15 آرش کما نگیر 1- تقویت مهارت های چهار گانه زبان آموزی * 1 0

2- معرفی یک از اساطیر باستانی ایران * 1 * * * 3

3- تقویت روحیه ی دفاع از میهن و میهن پرستی * 1 * * 2

4- * 1 * * 2

5- آشنایی با ویرانی ناشی از جنگ * 1 * 1

6-آشنایی با مفاهیم خاور و باختر * 1 * 1

7- آشنایی با آرش کانگیر * 1 * * * 3

8- آشنایی با مفهوم نیایش * 1 * 1

9- آشنایی با سلسله جبال البرز و همسایگان شمالی قدیم ایران * 1 * * 2

10- توصیف پهلوانان ایرانی و نشان دادن قدرت و چالاکی آنان * 1 * * 2
16 ثروت های ملی ایران 1- پرورش مهارت های چهارگانه زبان آموزی * 1 0

2- آشنانیی با مسائل ملی و میهنی * 1 0

3- آشنایی با ثروت های ملی کشور * 1 * * * 3

4- آشنایی راه های حفظ این ثروت ها * 1 * * 2

5- آشنایی با وظیفه هر ایرانی در قبال این ثروت ها * 1 * * 2

6- آشنایی با اهمیت کودکان در حکم ثروت ملی * 1 * * 2

7- آشنایی با اسم های غیر ساده که با پسوند * 1 * 1

8- آشنایی با جمله های شرطی و زمان فعل آن ها * 1 * * 2

9- آشنایی با اسم مکان * 1 * * 2

10 آشنایی با گزارش نویسی * 1 * * 2

11- بند نویسی * 1 * 1
17 کوچ پرستو ها 1- پرورش مهارت های چهارگانه زبان آموزی * 1 0

2- آشنایی با شگفتی های طبیعت * 1 * * 2

3- آشنایی و توجه به عظمت پروردگار * 1 * 1

4- آشنایی با کوچ و مهاجرت پرندگان * 1 * * 2

5- پی بردن به قدرت خداوند * 1 * 1

6- تبدیل فعل معلوم به مجهول * 1 * 1

7- آشنایی با فعل های پیشوندی * 1 * 1

8- توجه به آفریده های خدا * 1 * * * 3

9- آشنایی با جملات توضیحی و * 1 * * 2

10- گسترش فرهنگ * 1 * 1

11- نگارش خلاق * 1 0

12- آشنایی با بازی های بومی و منطقه ای * 1 0
18 داستان ها 1- آشنایی با انواع داستان * 1 * * 2

2- آشنایی با زمینه ها و دلایل ساخته شدن انواع داستان * 1 * * 2

3- آشنایی با داستان ها * 1 * 1

4- آشنایی با اسامی غیر ساده که با آن ها * 1 * 1

5- آشنایی با پسوند های گوناگون قابل ترکیب با یک اسم * 1 * 1

6- آشنایی با تلخیص ( خلاصه نویسی ) و شیوه های صحیح آن * 1 * * 2
19 1- پرورش مهارت های چهارگانه زبان آموزی * 1 0

2- آشنایی بامثنوی و نویسنده ی آن (در زمره ی یک اثر ادبی بزرگ ادبی ) * 1 * * 2

3- آشنایی با مولوی و آثار او ( آشنایی با متون کهن ) * 1 0

4- آشنایی با عواقب خودپسندی و غرور * 1 * * 2

5- آشنایی با مخفف ها * 1 * * 2

* 1 * 1

7- آشنایی با کربرد سه نقطه ( … ) در ادامه جمله * 1 * 1
20 مثل ها 1- آشنایی با کاربرد ضرب المثل ها * 1 * * * 3

2- آشنایی با کاربرد ریشه ضرب المثل ها * 1 * 1

3- آشنایی با معانی ضرب المثل ها * 1 * * 2

4- توانایی به کار بردن کلمات تکراری * 1 * * 2

5- آشنایی با کلمات دو لفظی * 1 * * 2

6- آشنایی با داستان ضرب المثل ها * 1 * * * 3
کل 109 43 30 182 130 59 132 321

جدول 4-2 : داده های خام حاصل از بررسی کتاب فارسی پایه ی پنجم
شماره درس عنوان درس اهداف تحلیل اهداف براساس طبقه و حیطه جمع تحلیل اهداف بر اساس محتوا جمع

شناختی عاطفی روانی-
حرکتی
متن تصویر تمرین
1 الهی 1- آشنایی با تمحیدیه و توجه به آغاز کار ها با نام و حمد خدا * 1 * * 2

2- تقویت روحیه ی نیایش و دعا کردن * 1 * * * 3

3- آشنایی با برخی از نکات زبانی ( غیر ساده ، مترادف هم خانواده و … ) * 1 * * 2

4- توانایی انجام فعالیت ها و تمین های پیوسته با مهارت های زبانی و ارزشی درس * 1 0
2 دوست صمیمی و دانا 1- آشنایی با نقش کتاب در علم آموزی، آشنایی با نمایشگاه کتاب * 1 * * 2

2- ایجاد و تقویت حس علاقه مندی به کتاب و حفظ و نگهداری ان * 1 * * 2

3- آشنایی با برخی از نکات زبانی و ادبی ( کلمات مرکب – تشخیص ) * 1 * 1

4- توانایی انجام فعالیت های پیوسته با مهارت های زبانی و ادبی درس * 1 0
3 کتاب های مرجع 1- آشنایی با کتاب مرجع و انواع آن * 1 * * * 3

2-آشنایی با نحوه طبقه بندی کتاب ها در کتاب خانه * 1 * * * 3

3- آشنایی با حرفه ی کتابداری * 1 * 1

4- گسترش فرهنگ تحقیق و پزوهش * 1 * 1

5- آشنایی با نکات زبانی ( کلمات مرکب با جزء نامه،نهاد ، گزاره ) * 1 * * 2

6- توانایی انجام فعالیت های مربوط به مهارت های زبانی درس * 1 0
4 سرودی برای پاکی 1- تقویت روحیه ی بهداشتی و حفظ محیط زیست * 1 * * * 3

2- تقویت روحیه ی تعاون و همیاری * 1 0

3- قدر دانی از مشاغل و تلاش گران جامعه * 1 0

4- آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی ( ساختن اسم مشتق با پسوندهای سار و گر ت،تفاوت نثر با نظم) * 1 0

5- توانایی انجام فعالیت های پیوسته با مهراتهای زبانی و ادبی درس * 1 0
5 1- آشنایی با مفهوم شجاعت و تقویت آن برای ایجاد بهداشت روانی * 1 0

2- تقویت حس اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری * 1 * * 2

3- تقویت روحیه ی مبارزه با ترس های موهوم و غلبه بر آن از طریق تفکر منطقی * 1 * 1

4-آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند : مترادف ها و حروف ربط * 1 * * * 3

5- توانایی انجام فعالیت های پیوسته با مهارت های زبانی درس * 1 * * 2
6 این گونه باشیم 1- آشنایی با زندگی مشاهیر و بزرگان علم و ادب به عنان اسوه و الگوهای رفتاری مناسب مانن : افلاطون، فارابی ، بهزاد و… * 1 * * * 3

2- تقویت روحیه ی تلاش و کوشش برای رسیدن به اهداف و کمال انسانی * 1 * * 2

3- تقویت روحیه ی امیدواری و عدم تسلیم در مقابل شکست ها و ناملایمات زندگی * 1 * * 2

4- تقویت روحیه ی سپاس گذاری و قدردانی از بزرگان علم و ادب * 1 * 1

5- آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند: حاصل مصدر ، زمان های حال آینده و گذشته * 1 * * 2

6- توانایی انجام فعالیت های پیوسته با مهارت های زبانی درس * 1 0
7

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید