پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

نداشته و بنابراین، عملاً این شیوه شکل گیری نرمهای عرفی را پذیرفته اند.
هر چند که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، صحبت از دولتهای عضو شده است لیکن هم در مقیاس (ماده 2) و هم در کنوانسیون اروپایی (ماده 1)، اعضا متعهد هستند تا حقوق و آزادیهای شناخته شده در آنها را برای کلیه افراد واقع در سرزمین شان یا تحت صلاحیتشان تضمین کنند. به علاوه اصول و قواعد این اسناد به صورت قواعد حقوق بین الملل عرفی درآمده و بر دولتهای غیر عضو آنها نیز الزام آور گشته اند .

3-1-1-5-3- قواعد حقوق بشری و تحدید تعهدات
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد ساکت است اما کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 64 خود امکان رزویشن (تحدید تعهد یا حق تخصیص) نسبت به مقررات آن را پیش بینی کرده است.
از آنجا که عبارت ماده 64 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در خصوص ماهیت رزرویشن ها روشن نیست، لذا قانون حاکم بر موضوعات ماهوی رزرویشن ها نسبت به هر دو کنوانسیون و میثاق، قبل از هر چیز، عبارت است از قواعدی که در موارد d (2) 1 و 19 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، بیان شده اند. ماده 19(c) به نظریه مشورتی راجع به کنوانسیون ژنوساید بر می گردد و به عنوان یک قاعده عام مورد قبول حقوق بین المللی تلقی می شود.
به موجب ماده 19 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات: یک کشور هنگام امضا، تصویب، قبول، تایید یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود کند (رزرویشن) مگر اینکه:
معاهده، تحدید تعهد یا حق تخصیص(رزرویشن ) را منع کرده باشد؛
معاهده فقط رزرویشنهای خاصی را اجازه داده باشد که شامل رزرویشن مورد بحث نباشد؛
در غیر این صورت این موارد مشمول بندهای (a) و (b) رزرویشن (یا ت حدید تعهد) برخلاف موضوع و هدف معاهده باشد.
محتوای بند (c) از ماده 19، حاکی از مخالف بودن رزرویشن با موضوع و هدف کنوانسیون است. بدین معنی که در صورت سکوت یک کنوانسیون در خصوص رزرویشن (مثل میثاق) اصولاً نمی توان رزرویشنی اعلام کرد که مخالف موضوع و هدف آن کنوانسیون باشد.
بدیهی است که موضوع و هدف کنوانسیونهای حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه حمایت از شخص انسان است. در واقع، این، ماهیت کنوانسیون ژنوساید(یعنی همان حمایت از شخص انسان) بود که الهام بخش دیوان بین المللی دادگستری در اتخاذ تصمیمی شد که بعدها سیستم منعطف قواعد راجع به رزرویشن در معاهدات چند جانبه نامیده شد. بنابراین هر گونه تحدید تعهد (رزرویشنی ) که تعهد دولتها به تضمین و رعایت آزادیهای بنیادین بشری را محدود سازد محکوم به بطلان است.

3-1-1-6- بند ششم: حق بر درمان
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که « از آنجایی که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است، اعضای سازمان ملل در منشور این سازمان وفاداری خود را به حقوق بنیادین بشر، منزلت و ارزش انسان، و حقوق یکسان برای مردان و زنان ابراز کرده اند و دول عضو، متعهد شده اند که همراه با سازمان ملل برای احترام گزاردن به حقوق بشر در دنیا و رعایت این حقوق و ایجاد آزادی های اساسی تلاش کنند».
حق بهداشت و سلامتی در پیوند ناگستنی با حق حیات قرار دارد و از سوی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی گره خورده است. علاوه بر این، حق محیط زیست سالم که در فصل سوم حقوق بشر قرار دارد نیز از سرچشمه حق سلامتی سیراب می شود. به این ترتیب حق سلامتی را می توان حلقه ارتباط نسل های مختلف حقوق بشر قلمداد کرد. علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی عنوان می دارد: که کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را برای تمتع از بهترین حال جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسند.
حق داشتن استانداردهای مناسب زندگی در بند (1) ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت ذیل بیان شده است که دولت های عضو باید حق هر فرد را در داشتن یک استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده اش از جمله غذای کافی، لباس، مسکن و ارتقای مداوم شرایط زندگی به رسمیت بشناسند، پر واضح است که حق بهداشت و دارو نیز در زمره این استانداردها قرار می گیرد.
کمتر کشوری به تنهایی قادر به تأمین کلیه نیازهای بهداشتی و خدمات پزشکی و دارو و درمان بیماران خود می باشد تنوع و تعدد نیازهای بهداشتی یک کشور به قدری گسترده است که تولید و تامین این نیاز بسیار پیچیده و سخت بوده علیرغم پیشرفت هایی در صنعت پزشکی و نانو پزشکی، اعمال جراحی و تولید داروهای ویژه در کشورمان هنوز برای درمان و یا تولید انواع مختلفی از داروها یا قسمت هایی از آنها نیاز به واردات از کشورهای جهان به خصوص تولید کننده آنهاست بعلاوه آثار به جای مانده از جنگ و دفاع مقدس و استفاده صدام از سلاحها و بمب های شیمیایی در آن و کثرت مجروحان و صدمه دیدگان در کشورمان نیاز به داروهای تخصصی و پیشرفته را دوچندان کرده است. اعمال تحریم های همه جانبه شورای امنیت و چند جانبه اروپائیها و یکجانبه آمریکائیها تهیه این مواد ترکیبی و مواد اولیه تولیدات دارئی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی از نخ بخیه جراحی گرفته تا یونیت و ایمپلنت های دندانی را با مشکل مواجه ساخته و مصرف کنندگان داروهای ضد سرطان یا ضد انعقادی را ماهها در انتظار نگه داشته و در مواردی سلامتی و جان آنها را به خطر می انازد و اعمال این تحریم ها با توضیحات
ی که داده شد موجب تشکیل بازار سیاه دارو و تهیه آن از چندین واسطه و در نهایت رسیدن آن به دست مصرف کننده با چندین برابر قسمت واقعی آن شده است و در بیشتر موارد سود جویان و فرصت طلبان از موقعیت برجود آمده سوء استفاده کرده و مواد تقلبی به بازار عرضه می نمایند و یا داروهای تخصصی که تاریخ مصرف آنها گذشته مجبوراً دوباره به چرخه مصرف برگردانده می شوند که نتیجه استفاده از آنها نیاز به توضیح ندارد. برای مثال در قطعنامه 1929 به تحریم واردات هر نوع مواد پتروشیمی و تجهیزات مرتبط اشاره شده که با تحریم آن ضربه مهلکی به سایر صنایع مرتبط وارد می شود. ماده ای بنام پویدن که موارد اولیه ساخت ماده ضد عفونی کننده استراتژیک و پرمصرف بتادین است و کاربرد بسیار گسترده و اساسی در تمامی بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی و حتی مدارک و تمام خانواده ها و جعبه های کمک های اولیه دارد و یا ماده ای بنام پلی پروفیلن که در تولید ظروف و درب دارو و کاربرد اصلی و اساسی دارد و بدون آن تولید و نگه داری و بسته بندی این دارو غیر ممکن است همگی محصولاتی برگرفته از صنعت پتروشیمی کشورمان بوده که با اعمال این تحریم ها مصرف کنندگان آنها بشدت در مضیقه افتاده اند و در مواردی اصلاً یافت نمی شود برای نمونه انواع شیافت های تب بر (استامینوفن) کودکان برای مدتی حتی یک بسته هم پیدا نمی شد استفاده از پنی سلین های ساخت کشور چین جان 4 نفر از هموطنان را در تهران گرفته است از طرفی دستیابی به داروهای بیهوشی هت اعمال جراحی های ضروری بسیار مشکل شده است که همگی در سایه اعمال تحریم ها خصوصاً قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل که پرچمدار ارتقاء سلامت و صلح و سازش در جهان می باشد در حالیکه در ایران موجبات مشقت و رنج و عذاب مصرف کنندگان کودکان و نوزادان و جوانان و پیرمردان و پیر زنان و حتی مرگ و میر آنها را فراهم نموده است.

3-1-1-7- بند هفتم: حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای
کنگره آمریکا از سال 1391 به بهانه فعالیت های هسته ای، تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب و در آن اوباما را موظف کرد تا حداکثر 90 روز در گزارشی، اسامی افرادی در ایران را که به گفته انان به «نقض حقوق بشر در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری پارسال متهم هستند.» به آن اضافه کند. کاخ سفید تحریم ها علیه ایران را بازتابی از تلاش های آمریکا در حمایت از تغییر صلح آمیز در ایران اعلام کرده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا نیز در توجیه این اقدام مدعی شد: شهروندان ایرانی تحت نظارت یا به دستور این افراد مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته اند کشته شده اند. این تحریم دارایی های مقامات ایرانی را در داخل آمریکا در بر می گیرد و شهروندان آمریکایی را از داشتن هر گونه معامله تجاری با آنان منع می کند.
در گذشته تحریمهای یکجانبه به بهانه حمایت از تروریسم یا همکاری در دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی وجود داشته است. مانند تحریمهایی که امریکا علیه لیبی، عراق، یوگسلاوی و ایران وضع نموده است.
اما این برای اولین بار است که ایالات متحد آمریکا افرادی را به استناد نقض حقوق بشر تحریم می کنمد.
آنچه مشخص است اینکه؛ برخورد غرب با موضوع فعالیت های هسته ای ایران برخوردی حقوقی نیست و غرب به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود از طریق فشار بر ایران است. کشورهای غربی ابتدا آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ویژه مدیر کل این نهاد را مجبور به ارائه گزارش های دو پهلو و غیر واقعی کردند و در ادامه با فشار بر آژانس، زمینه ارجاع موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت فراهم نمودند.
بعد از ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا تا کنون اقدام به صدور قطعنامه های تحریمی 1737، 1747 و 1803 علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای نموده است. در این بخش مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت را از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی خواهیم کرد. اما قبل از پرداختن به این موضوع لازم است نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای حکام و شورای امنیت در موضوع هسته ای داشته باشیم.
الف) نگاهی به قطعنامه های شورای حکام آژانس علیه ایران
از سپتامبر 2003 (شهریور 1381) برنامه های هسته ای ایران تحت نظارت جدی آژانس قرار گرفت به طور کلی آژانس معتقد است که بر اساس اساسنامه معاهده ان.پی.تی، موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقی، ایران باید تمامی فعالیت های هسته ای خود اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز را از جمله امور مربوط به غنی سازی اورانیوم حتی اگر فقط به قصد صلح آمیز باشد به آژانس گزارش کند و چون به موقع اطلاعات مربوط به فعالیت هسته ای خود را به آژانس گزارش نداده، تخلف نموده و این امر سبب سوء ظن به این کشور شده که به طور پنهانی در صدد دستیابی به سلاح هسته ای می باشد و به همین دلیل البرادعی، مدیر کل آژانس از خرداد 1382 تاکنون، گزارش های مفصلی درباره ایران به شورای حکام ارائه داده است. شورای حکام نیز در پی گزارش های البرادعی، قطعنامه هایی را در تاریخ های 12 سپتامبر 2003، 26 نوامبر 2003، 13 مارس 2004، 18 ژوئن 2004، 18 سپتامبر 2004، 29 نوامبر 2004، 11 اوت 2005، 24 سپتامبر 2005 و 4 فوریه 2006 درباره ایران تصویب نمود.
در تمام قطعنامه های مذکور، خصوصاً قطعنامه 24 سپتامبر 2005، آژانس با ابراز نگرانی از برنامه سانتریفیوژ های P2 که ایران در گزارش خود به آژانس آنها را ذکر نکرده بود و اظهار تأسف از مسائل مربوط به آلودگی، فعالیت غنی سازی اورانیوم و عدم ارائه اظهار نامه کامل ایران، این کشور را متهم به عدم متابعت یا عدم پایبندی از مفاد موافقت نامه پادمان (نه نقض مفاد ان.پی.تی که دولت آمریکا بر آن تأکید دارد) نموده است و بر اهمیت پایبندی ایران به معیارهای پروتکل الحاقی اشاره شده و از ایران می خواهد که هر چه سریع تر و بدون تأخیر پروتکل الحاقی را به تصویب رسانده و به عنوان یک اقدام اطمینان ساز در تصمیمات خود جهت فعال نمودن تاسیسات یو.سی.اف اصفهان (تاسیسات تبدیل اورانیوم) و آغاز راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک تجدید نظر نماید. همچنین در قطعنامه های فوق الذکر، خصوصاً قطعنامه 4 فوریه 2006 توقف کامل فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم از ایران خواسته شده بود و به ایران هشدار داده شد که نادیده گرفتن قطعنامه های مذکور در خصوص تعلیق فعالیت های مربوطه به معنای پایان مذاکرات تلقی خواهد گردید و راهی جز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باقی نخواهد ماند که عدم توجه ایران به این خواسته آژانس و برخی دولت های غربی سبب ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گردید.
ب) نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت در موضوع هسته ای بعد از ارجاع موضوع فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا به اتفاق آراء بیانیه ای غیر الزام آور را تصویب کرد که از ایران می خواست فعالیت غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد و از آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز درخواست کرد ظرف مدت 30 روز در مورد همکاری ایران با درخواست های آژانس گزارش بدهد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از تصویب قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران درنهم مرداد ماه 85 و به دنبال پایان ضرب الاجل یک ماهه تعیین شده در این قطعنامه، آمریکا امیدوار بود دومین قطعنامه شورا علیه ایران که در برگیرنده تحریم هایی علیه تهران بود، بدون فوت وقت تصویب شود. اما در این فاصله، مذاکراتی بین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نماینده مذاکره کننده از جانب گروه 1+5 صورت پذیرفت که عملاً سناریوی مورد انتظار کاخ سفید را با تأخیر مواجه ساخت. خصوصاً این که در مرحله ای از مذاکرات بین لاریجانی و سولانا، طرف غربی از پیشرفت های محسوس و نزدیک شدن به توافق درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد. اما به رغم تاخیر در تصویب قطعنامه دوم علیه ایران، آمریکا توانست سایر اعضای 1+5 را متقاعد سازد که مذاکرات بین سولانا با رطف ایرانی نمی تواند خواست آن ها را که همانا تعلیق فعالیت هسته ای ایران است، تامین نماید.
از این رو بر اساس راهبرد برخورد پلکانی، پا بر روی پلکان بالاتر یعنی تحریم ایران گذاشت و در این چهار چوب بود که تروئیکای اروپا، پیش نویس قطعنامه دوم را در دستور کار شورای امنیت قرار دادند.

قطعنامه 1696 شورای امنیت علیه ایران بر طبق مفاد بند 40 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد اما صدور قطنامه های بعدی بر اساس بند 41 این فصل صورت گرفت. بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل ناظر بر مجازات ها تحریم ها است. عدم قبول و اجرای مفاد قطنامه 1696، در نهایت منجر به تصویب قطنامه 1737، به اتفاق آرا شد.

3-1-1-7-1- قطعنامه 1737

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید