پایان نامه رشته حقوق درباره : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

لازمه اصلی و اساسی زندگی اوست، هرچه بگوییم کم‏ است. چرا که انسان‏ها آزاد به دنیا می‏آیند و مطابق قواعد اجتماع خود باید آزاد زندگی نمایند. حال آن‏که از دیدگاه حامیان حقوق بشر، تغییرات ژنتیکی در جنین منجر به خدشه و صدمه به‏ استقلال و آزادی او می‏شود؛ پس باید به هر صورتی ممنوع اعلام شود. از دیدگاه گروهی که معتقدند ژن‏ها، اعمال افراد را کنترل می‏نمایند و با انتخاب‏ ژن‏های یک فرد می‏توان تعیین کرد که او چه کسی باشد، تغییرات ژنتیکی در جنین و انتخاب ژن های اصلاح شده و ایده آل برای فرد منجر به نقض استقلال وی خواهد شد. چرا که با چنین پیش‏ فرضی، گزینش یک گروه از ژن‏ها برای شخص، می‏تواند او را از استقلالی که در صورت‏ داشتن مجموعه ژن‏های دیگر می‏داشت، محروم نماید. عامل دیگری که احتمال نقض استقلال افراد را پیش می‏آورد، انتظارات والدین مبتنی‏ بر انتخاب ژنوم است. در دستکاری ژنتیکی و مسئله شبیه سازی نگرانی این است که چون انتخاب ژن‏ها معنای خاصی برای‏ والدین دارد، زوج‏ها از کودک خود بخواهند یا توقع داشته باشند که زندگی منبع ژن را تقلید و کپی برداری نماید. بدین ترتیب آنها با راهنمایی کودک برای برآورده ساختن انتظارات، او را از توانایی برای انتخاب مسیر زندگی خودش محروم می‏کنند. در نهایت این امر منجر به آن خواهد شد که کودک خود را فاقد آزادی عمل و محدود به آن‏چه که منبع دی ان ای او عمل کرده است، تصور نمایند. لذا آن‏چه که محصول این تصور خواهد بود از میان رفتن استقلال و آزادی کودک‏ شبیه‏سازی شده است.

د- تهدید احتمالی بنیان خانواده، نسب و روابط خویشاوندی
یکی از مواردی که مخالفان دستکاری ژنتیکی به آن استناد می‏نمایند اختلال ناشی از این پدیده در خانواده به عنوان واحد بنیادی در هر جامعه است. به‏ اعتقاد این افراد، ساده‏ترین و ابتدایی‏ترین زیان ناشی از تغییرات ژنتیکی در انسان سست شدن مفهوم‏ خانواده است، چرا که با تغییرات ژنتیکی، انسان‏هایی به دنیا می‏آیند که برای ایجادشان نیازی به‏ آمیزش جنسی به صورت طبیعی نیست و در محیط آزمایشگاه ها بعد از اصلاحات ژنتیکی مورد نظر والدین بدون حضور آنها حاصل میشوند بنابراین اگر ما نسبت به معنای طبیعی رفتارهای جنسی بشر بی‏تفاوت باشیم، دیگر نمی‏توانیم از مقوله‏ای به نام ازدواج و خانواده که از یک زوج واقعی‏ تشکیل شده باشد، نه از دو همجنس، دفاع کنیم. این در حالی است که خانواده‏ کوچک‏ترین واحد یک جامعه است و همواره یک رابطه پویا میان جامعه و خانواده برقرار است.بنابراین تمامی عواملی که واحد خانواده و روابط آن را تحت تاثیر خود قرار دهد منجر به پیامدهایی در جامعه خواهند شد.

ه- فقدان امنیت تکنیکی و فیزیکی
گذشته از استدلال‏هایی که تاکنون از دید مخالفان تغییرات ژنتیکی در انسان نقل شد، باید به این‏ نکته مهم نیز اشاره کنیم که این شیوه از تولید مثل فاقد کارآمدی لازم و ضروری به لحاظ تکنیکی و پزشکی است. علاوه بر پایین بودن شانس موفقیت و احتمال عدم تقلید ژن اصلاح شده از الگوی مورد نظر والدین، به اعتقاد متخصصان علم پزشکی ناهنجاری‏های رشدی مختلف از قبیل«سندروم نوزاد بزرگ»که درتغییرات ژنتیکی در پستانداران گوناگون دیده شده است به احتمال قوی در مورد دستکاری ژنتیکی در انسان هم‏ واقع خواهد شد. این در حالی است که همواره مسائل مربوط به امنیت فیزیکی به همراه هر رویداد درمانی و دارویی جدید مطرح می‏شود. علاوه بر این در چنین مواردی، خطر گمراه نمودن والدین در خصوص پیش‏بینی میزان موفقیت شیوه جدید توسط پزشکان، به جهت وجود منافعشان در توسعه و استفاده از رویه‏های ابداعی، موضوعیت پیدا می‏کند. لذا باید مقرراتی جهت تضمین‏ امنیت و کارآمدی شیوه‏های جدید تنظیم شده و صرف درخواست بیماران برای به کارگیری‏ شیوه‏هایی که هنوز شانس موفقیت آن‏ها ناشناخته است، نمی‏تواند مجوزی برای اقدام و توسل‏ به این شیوه‏ها محسوب شود. این امر به دلیل احتمال وجود آثار و تبعات منفی ناشی از این شیوه‏ها است.
از دیدگاه برخی از مخالفان، مهمترین نکته در تغییرات ژنتیکی در نوع انسان این است که ابتدا باید مشخص شود آیا ایجاد تغییراتی که در نظر است، نسبت به ترکیب ژنتیکی سلول‏ صورت پذیرد، جنبه درمانی دارد یا خیر، زیرا در صورتی که این‏ روش، جنبه معالجه و درمان نداشته و فقط برای تغییر برخی صفات‏ یا ویژگیهای فرد بکار می‏رود در نهایت عواقب سوء و ناگواری را به‏دنبال خواهد داشت و حساسیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را برخواهد انگیخت. به‏عنوان مثال، معالجه بیماریهایی نظیر هموفیلی، با تکنیکهای ژن درمانی و تغییرات ژنتیکی، بسیار سودمند است؛ درعین‏حال، تغییر صفات و خصوصیات فردی نظیر قد، هوش، استعداد، خلق‏وخوی و یا انتخاب جنسیت نوزاد قبل از تولد، جای‏ بحث و سؤال دارد. نکته قابل توجه دیگر این است که ورود ژن به مجموعه ژنی‏ سلولهای سوماتیک یا غیرجنسی بدن، با ورود آن به سلولهای‏ جنسی، اثرات متفاوتی برجا می‏گذارد. در حالت اول، تغییرات‏ حاصله تنها در همان فرد گیرنده ژن باقی می‏ماند و در حالت دوم، این تغییرات به نسلهای بعدی منتقل می‏شود؛ در نتیجه انجام هرگونه‏ دستکاری ژنتیکی روی سلولهای جنسی، آثار و عواقب گسترده‏ای را به‏دنبال خواهد آورد که از نظر قانونی، خلاف شمرده می‏شود. مهمترین دلیل از دیدگاه برخی گروههای مذهبی و حتی گروههای‏ ضدبیوتکنولوژی، در مورد اعمال تغییرات ژنتیکی و ژن درمانی روی سلولهای جنسی، این است که معتقدند این‏گونه کارها سوءاستفاده‏های زیادی را به‏دنبال دارد و تلاشی در جهت تولید نسل برتر یا تغییر در خلقت‏ انسان و طبیعت است.

بند دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان
انجام پروژه‏های دستکاری ژنتیکی در حیوان و گیاه، ضمن ایجاد امیدواری، از سویی نگرانی‏ گروههای طرفدار حقوق حیوانات و یا سایر مجامع علمی و اجتماعی را نیز برانگیخته است. مسأله تولید گونه‏های جدید، تنوع‏ زیستی را متحول می‏کند و احتمال بروز جهشهای برگشت‏ناپذیری را درپی دارد که می‏تواند بقا و نسل حیوانات و یا گیاهان را در معرض خطر قرار دهد. .ضمن اینکه این‏گونه موجودات دستکاری‏ شده، به‏دلیل داشتن ژنهای بیگانه و احیانا سرطانی خود، می‏توانند منشأ ناهنجاریها یا عواقب ناخوشایندی شوند. با این وجود، فواید و آثار مثبت و نویدبخش این‏گونه پروژه‏ها، تا حدود زیادی از نگرانیها کاسته و بر عوارض احتمالی یا آثار سوء ناچیز آن پرده می‏کشد. به اعتقاد بعضی محققان علوم ژنتیک و بیوتکنولوژی، جنبه‏های‏ اخلاقی دستکاریهای ژنتیکی روی گیاهان یا جانوران از شدت‏ وحدت کمتری نسبت به پروژه‏های انسانی برخوردار است. اعتراض‏ جامعه و دیدگاه عمومی در این مورد کمتر است؛ این مسأله چه‏ در مورد تولید عوامل و فاکتورهای درمانی و چه استفاده از اعضاء یا اندامهای حیوانات بمنظور پیوند به انسان، صادق است.
آکادمی پزشکی محیط زیست امریکا اعلام کرده است که نتایج چندین تحقیق و مطالعه نشان می‌دهند که محصولات مهندسی ژنتیک میتوانند اختلالاتی از قبیل نازایی، مشکلات سیستم ایمنی، تغییرات منفی در عملکرد انسولین در بدن، تغییراتی در دستگاه‌هایی که دارای رشد و تولید سریع می‌باشند (مانند دستگاه گوارش) و حتی پیری زودرس سلولی ایجاد نمایند. دایره‌ی رسمی نظارت بر دارو و تغذیه ی حکومت امریکا (FDA) بارها اعلام کرده است که مصرف موادی که با مهندسی ژنتیک تهیه گردیده‌اند می توانند عوارض جانبی پیش بینی نشده و غیرقابل شناسایی با دستگاه‌های تکنولوژیک امروز بشر در بدن انسان و حتی در محیط زیست تولید نمایند. این عوارض شامل انواع آلرژیها، وجود سموم مختلف، بیماریهای جدید و مشکلات تغذیه‌ای باشند. تغییرات ژنتیکی در محیط زیست هم مشکلاتی بوجود می‌آورد از جمله از بین رفتن همیشگی بخشی از ژن و در نتیجه اطلاعات ژنتیکی در آن گیاه، تغییر رفتاری ژنها در نتیجه‌ی تغییر اطلاعات آنها بواسطه‌ی وارد نمودن بخشی از اطلاعات ژنتیکی جدید که در ژن باکتری یا ویروس وجود دارد. همه‌ی این مجموعه در بدن انسان میتوانند آلرژی، بیماریهای جدید، اطلاعات ژنتیکی متفاوت ایجادکنند.
باید دانست که مهندسی ژنتیک این روزها به ایجاد تغییرات در گندم و برنج نیز دست زده و دامنه ی خود را به محصولات دیگر هم گسترش داده و می‌دهد. مسئله این است که محصولات مهندسی ژنتیک می‌تواند با تولید پروتئین جدید بر مبنای تغییرات ژنتیکی جدید افراد را نسبت به محصولات غیر مهندسی ژنتیک نیز حساس نموده و باعث آلرژی زایی انسان به محصولات دیگر گردد. موشهایی که به آنان سیب زمینی محصول مهندسی ژنتیک خورانده شده بود دچار مشکل رشد جسمی گردیده، و هم چنین نه تنها میزان نازایی در آنان افزایش پیدا نموده بلکه میزان مرگ و میر در فرزندان آنان نیز بالاتر رفت. به هر صورت در مورد مشکلات بیماری‌زایی و اختلالاتی که بالقوه می‌توانند در نتیجه مصرف محصولاتی که توسط مهندسی ژنتیک بوجود آمده اند ایجاد گردند. سخن بسیار است. علاوه بر این‌ها یک سئوال کلی‌تر و مهم‌تر وجود دارد و آن اینکه آیا بشر حق و اجازه دارد که بر طبیعت و موجودات طبیعی از هر فرم و گونه بدین شکل تجاوز نموده در وجود و اطلاعات ژنتیکی طبیعی آنان اینگونه دستکاری کند؟!
مخالفان نگران آنند که تغییر ژنتیک موجب برآمدن ابرگیاهان هرز و بحران های جدی برای محیط زیست زمین شود. به عقیده بسیاری از صاحب نظران مهندسی ژنتیک نه تنها گامی در جهت بهبود وضعیت بشر امروزی نمی باشد بلکه در تضاد کامل با تنوع زیستی می باشد. شواهد زیادی است که نشان می دهد که مهندسی ژنتیک به اکوسیستم خطر تازه ای وارد می کند. زیرا باعث تهدید تنوع زیستی، حیات وحش و کشاورزی پایدار میشود. منتقدان فن آوری زیستی معتقدند موجودات طراحی شده بوسیله مهندسی ژنتیک که به محیط وارد میشوند ممکن است تغییرماهیت داده و به موجودی تبدیل شوند که هیچگاه نتوان جلوی آن را گرفت. مهمترین مشکلی که مهندسین ژنتیک و محصولاتش برای محیط زیست از دیدگاه مخالفان ایجاد میکند این است که وقتی این محصولات یا موجودات در محیط رها میشوند دائما در برخورد با اکوسیستمها میباشند. اکوسیستمهایی که حاصل میلیون ها سال تکامل هستند. بطوری که دانشمندان برآورد کرده اند این موجودات یا محصولات باعث از هم پاشیدگی یک درصد از اکوسیستم در سال می شوند. مشکل بالقوه دیگر ویروس ها به ماده ژنتیکی میزبان خود تجاوز می کنند و معمولا آن را متلاشی کرده و برای ویروس های جدید آنها را دوباره به هم وصل میکنند. وقتی این اتفاق در خارج از آزمایشگاه می افتد ویروس جدیدی که ژن های دستکاری شده تشکیل یافته بوجود میآید، وقتی این ویروسها پراکنده میشوند چون طبیعی نیستند، در طبیعت هم دشمن ندارند خطرناک اند و ممکن است باعث ایجاد بیماری جدید و مرگ و میر موجودات زنده گردند مسئلهای که با سلامت زندگی بشر در مغایرت شدید میباشد.
انجام ندادن آزمایشات کافی مربوط به امنیت غذایی بر روی محصولات ژنتیکی که یکی از حقوق اولیه انسانها تحت عنوان حق دسترسی به غذای سالم می باشد، از دیگر نگرانی های مخالفان این نوع فعالیتها می باشند. از طرف دیگر مخالفان تغییرات ژنتیکی تفسیرهای متفاوتی از اسناد بینالمللی موجود در زمینه تغییرات ژنتیکی نامطلوب مینمایند به طور نمونه بیان میدارند که متعاهدین معاهده بینالمللی تنوع زیستی از خطرات تغییرات ژنتیکی نامطلوب و دستکاری ژنتیکی آگاه بودهاند لذا در مواد گوناگونی به این موضوع اشاره کردهاند. آنها به ماده ۸ معاهده بین المللی تنوع زیستی اشاره میکنند که متعاهدین را مکلف مینماید تا روشهایی را ایجاد نمایند که ریسک خطرات ناشی از کاربرد و رهاسازی مواد غذایی دستکاری شده ژنتیکی به دست آمده از بیوتکنولوژی را که دارای خطرات احتمالی برای محیط زیست بوده و بر پایداری و حفاظت از تنوع زیستی و سلامت انسان تأثیر می گذارند، مدیریت، نظارت و کنترل نمایند.

مبحث سوم: اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر

گفتار اول: اصول حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر
تغییرات ژنتیکی به طور گستردهای با اصول حقوق بشری در تعامل و ارتباط تنگاتنگ است. در همین راستا تایید چندباره کرامت انسانی و حقوق گوناگون بشر در اسناد بین المللی حقوق بشری،گویای این است که جامعه بینالمللی از تأثیر دستکاری ژنتیکی بر حقوق و آزادی‏های بنیادین بشر آگاه است و قصد حمایت از این حقوق را دارد. با این موازین به نظر میرسد علاوه بر جنبههای اخلاقی و دینی، شاخه سومی به نام حقوق بشر و اصول حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. از منظر اصول حقوق بشری نیز بشر حق دارد که اولاً علوم را در غایت ممکن آن به پیش ببرد و نمی توان وی را از چنین حقی محروم نمود و ثانیاً حق در برخورداری از فناوری به منظور نیل به یک زندگی بهتر که این خود از نتایج بارز علم ژنتیک است، البته نمیتوان از پیامدهای منفی این دانش نیز غافل بود که خود علیه حقوق و کرامت بشری است. البته این خطر منحصر به ژنتیک نیست و هر دانشی این آسیب های بالقوه را با خود به همراه دارد.
در رابطه با تعامل میان اصول حقوق بینالملل بشر و تغییرات ژنتیکی، اصل حفظ تنوع زیستی از اصول مهم در این موضوع میباشد. منشور جهانی طبیعت، مصوب 28 اکتبر 1982 میلادی مجمع عمومی ملل متحد، در مقدمه خود بیان میدارد که بشریت جزئی از طبیعت است و هریک از گونههای زیست، منحصر به فرد بوده و ارزش مراقبت را دارد. بقای ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تمدن و درنهایت حفاظت از صلح به حفاظت از طبیعت و منابع آن بستگی دارد، از اینرو هرگونه عمل انسانی از جمله تغییرات ژنتیکی نامطلوب در نوع گیاه و حیوان که بر طبیعت اثر بگذارد باید برپایه اصول این منشور هدایت شده و مورد قضاوت قرار گیرد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مقدمه یادشده، نکته دارای اهمیت آن است که گونههای زیست و از جمله گونه زیست انسان، دارای ارزش مراقبت شناخته شدهاست و هرگونه عمل انسان از جمله دستکاری ژنتیکی که دارای تأثیر بر طبیعت -که بشریت جزئی از آن تلقی شده است- باشد، باید ارزش یاد شده و اصل حقوقی مطروحه را رعایت نماید .
همچنین بسیاری از آزمایشهای انسانی روی حیوانات انجام میشود، افزون بر پژوهشهای آزمایشگاهی، شبیهسازی و پرورش حیوانات به کمک روش های مصنوعی برای بهرهبرداری یا تولید بیشتر مواد غذایی و صنعتی، از دستاوردهای دستکاری ژنتیکی میباشد. نگرانیها در مورد دستکاری بیوتکنولوژیک حیوانات نیز بسیار است. بروز بیماریهای کشنده مانند جنون گاوی از پیامدهای این گونه دستکاریها است که موجب به هم خوردن تعادل زیستی میشود.
اما تأکید اصول بینالمللی حقوق بشر در اسناد متعدد بینالمللی بر لزوم حفظ اشکال حیات گونههای طبیعی و مراقبت از آنها و حتی در مواردی طرح مسئله حق بر میراث مشترک بشریت در مسئله ژنوم انسانی نشان میدهد که جامعه بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی به احتیاط اعتقاد بیشتری دارد.

در برخی از اسناد بین المللی حقوق بشری به رابطه میان اصل عدم تبعیض و اصل برابری جنسیتها و مسئله تغییرات ژنتیکی نامطلوب اشاره شده است. به طور نمونه در مواد 2، 5، 6 و 7 بیانیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948 میلادی و مواد 1 و 5 کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اروپا مورخ 4 آوریل 1997 میلادی، اعمال اصول برابری و عدم تبعیض و حق آزادی و شان انسانی و زندگی خصوصی در ارتباط با کشفیات مربوط به ژنهای انسان و به رسمیت شناختن ارزشهای بشری مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر این ماده 6 اعلامیه ژنوم انسانی و حقوق بشر تصریح میکند که هیچ فردی نباید بر اساس ویژگی های ژنتیکی با هدف نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی در معرض تبعیض قرار گیرد. همچنین در ماده 10 همین کنوانسیون و ماده 2 بیانیه ذکر شده، به این نکته اشاره دارد که حفظ شان و هویت انسانی حتی اگر دامنه

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید