دانلود تحقیق در مورد د)

دانلود پایان نامه

………………………………………………………. 34
ج) گزارش……………………………………………………………………………………………………………….. 35
د) مسابقه………………………………………………………………………………………………………………….. 35
ه) ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………….. 35
بند سوم ) از لحاظ ساختار………………………………………………………………………………….. 36
الف) طبقه الف………………………………………………………………………………………………………….. 36
ب) طبقه ب………………………………………………………………………………………………………………. 36
ج) طبقه ج………………………………………………………………………………………………………………… 37
د) طبقه د………………………………………………………………………………………………………………….. 37
گفتارسوم : دست اندرکاران اثر تلویزیونی……………………………………………………… 38
بند اول ) صاحبان حقوق…………………………………………………………………………………… 44
الف) کارگردان………………………………………………………………………………………………………….. 44
ب) تهیه کننده…………………………………………………………………………………………………………… 44
ج ) آهنگساز…………………………………………………………………………………………………………….. 44
د) فیلمنامه نویس……………………………………………………………………………………………………….. 45
ه) تدوین گر……………………………………………………………………………………………………………… 45
عناوین صفحات
و) تصویربردار…………………………………………………………………………………………………………… 45
ز) بازیگران……………………………………………………………………………………………………………….. 46
بند دوم ) غیر صاحبان حقوق………………………………………………………………………………. 47
الف) کارگردان هنری………………………………………………………………………………………………….. 47
ب) مسئولین فنی………………………………………………………………………………………………………… 47
فصل دوم- ماهیت و شرایط حمایت از آثار تلویزیونی
مبحث اول : ماهیت و شرایط حمایت به موجب حق مولف (کپی رایت)………..48
گفتار اول : ماهیت حمایت…………………………………………………………………………… 49
بند اول ) آثار ثانوی ( اشتقاقی)…………………………………………………………………………… 50
بند دوم ) آثار مشترک………………………………………………………………………………………… 52
بند سوم ) آثار جمعی…………………………………………………………………………………………. 55
الف) اثر سفارشی………………………………………………………………………………………………………. 56
ب) اثر ناشی از استخدام یا قرارداد………………………………………………………………………………. 56
گفتار دوم : شرایط حمایت………………………………………………………………………….. 58
بند اول ) شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………… 59
الف) محسوس بودن…………………………………………………………………………………………………… 59

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) اصالت یا خلاقیت………………………………………………………………………………………………… 61
عناوین صفحات
ج) عدم مغایرت با اخلاق حسنه یا نظم عمومی……………………………………………………………….. 63
بند دوم ) شرایط شکلی………………………………………………………………………………………. 66
الف) مکان ساخت یا انتشار اثر…………………………………………………………………………………….. 66
ب) اعلان مشخصات و ثبت اثر…………………………………………………………………………………….. 68
مبحث دوم : قلمرو و شرایط حمایت به موجب حقوق مرتبط……………………… 72
گفتار اول : قلمرو مورد حمایت……………………………………………………………………. 73
بند اول ) اجرا…………………………………………………………………………………………………… 74
بند دوم ) آثار صوتی…………………………………………………………………………………………. 76
بند سوم ) آثار رادیویی و تلویزیونی…………………………………………………………………….. 78
الف) مفهوم پخش در قوانین مالکیت فکری……………………………………………………………………. 78
ب) مفهوم اثر رادیویی و تلویزیونی………………………………………………………………………………. 80
1.تاثیر و نقش صدا و سیما در تولید آثار………………………………………………………………………………… 81
1/1.آثار سفارشی………………………………………………………………………………………………………………… 81
2/1.آثار تولید شده در روابط استخدامی یا قراردادی………………………………………………………………… 82
2.پخش آثار واگذار شده به صدا و سیما……………………………………………………………………………….. 82
گفتار دوم : شرایط حمایت………………………………………………………………………….. 84
بند اول ) شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………… 85
عناوین صفحات

الف) محسوس بودن…………………………………………………………………………………………………… 85
ب) اصالت……………………………………………………………………………………………………………….. 86
ج) نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………………………….. 87
بند دوم ) شرایط شکلی………………………………………………………………………………………. 90
الف) مکان ساخت اثر…………………………………………………………………………………………………. 90
ب) درج علامت و ثبت اثر……………………………………………………………………………………………91
فصل سوم – انواع حقوق و ضمانت اجرای آن در آثار تلویزیونی
مبحث اول : حمایت به موجب حق مولف…………………………………………………93
گفتار اول : پدیدآورندگان……………………………………………………………………………94
گفتار دوم : انواع حقوق………………………………………………………………………………..96
بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………… 97
الف) حق تکثیر………………………………………………………………………………………………………….. 97

ب) حق اقتباس………………………………………………………………………………………………………….. 99
ج) حق عرضه عمومی………………………………………………………………………………………………. 101
د) حق توزیع………………………………………………………………………………………………………….. 102
بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 105
الف) حق افشاء و اعلان……………………………………………………………………………………………. 105
عناوین صفحات
ب) حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده……………………………………………………………………. 107
ج) حق حرمت اثر (حق تمامیت)……………………………………………………………………………….. 109
بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………..112
بند چهارم ) مدت حمایت…………………………………………………………………………………..114
گفتار سوم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………116
بند اول ) ضمانت اجرای حقوقی………………………………………………………………………….117
بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………. 120
مبحث دوم : حمایت به موجب حقوق مرتبط…………………………………………… 122
گفتار اول : دارندگان حقوق مرتبط……………………………………………………………… 123
بند اول ) اجراکنندگان……………………………………………………………………………………… 124
بند دوم ) تولیدکنندگان آثار صوتی…………………………………………………………………….. 125
بند سوم ) سازمان پخش…………………………………………………………………………………… 126
گفتار دوم : انواع حقوق……………………………………………………………………………. 128
بند اول ) حقوق مادی………………………………………………………………………………………. 129
الف) حق تثبیت………………………………………………………………………………………………………. 129
ب) حق تکثیر……………………………………………………………………………………………………………130
عناوین صفحات
ج) حق توزیع…………………………………………………………………………………………………………. 131
د) حق عرضه به عموم……………………………………………………………………………………………… 133
ه) حق اجاره و عاریه……………………………………………………………………………………………….. 134
و) حق اجرت عادلانه……………………………………………………………………………………………….. 135
بند دوم ) حقوق معنوی……………………………………………………………………………………. 137
الف) حق سرپرستی اثر…………………………………………………………………………………………….. 138
ب) حق احترام به اجرا……………………………………………………………………………………………… 139
بند سوم ) مستثنیات…………………………………………………………………………………………. 140
بند چهارم ) مدت حمایت………………………………………………………………………………… 142
گفتار سوم : ضمانت اجراها……………………………………………………………………….. 144
بند اول ) ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………….. 145
بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری………………………………………………………………………… 147
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………. 149
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………….. 151
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 168

چکیده
در بین آثار قابل حمایت به موجب حقوق مالکیت ادبی و هنری ، آثار تلویزیونی از این قابلیت برخوردار می باشند که در هر دو شاخه حقوق مذکور اعم از حقوق مولف و حقوق مرتبط جای بگیرند. بدین مفهوم که اگر اثر تلویزیونی به لحاظ ماهیت در زمره آثار مشترک و با همکاری پدیدآورندگان متعدد تولید شده باشد یا در زمره آثار جمعی و با همکاری پدیدآورندگان متعدد اما با نظارت شخص حقیقی یا

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید