اثر ادبی و هنری

بند 4 ماده 15 آثار مربوط به فرهنگ عامه یا آثار فولکلوریک نیز شامل حمایت می شود . اما در این میان می توان دو نمونه از آثار را نام برد که در کنوانسیون برن نامی از آنها به میان نیامده ولی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اثر ادبی و هنری بسته هستند

اثر ادبی و هنری

15 – اثر ترکیبی به شرطی که از حیث آرایش و گزینش ، اصیل باشند ؛ اما در این لایحه جامع که هماهنگی بیشتری با موافقت نامه تریپس و کنوانسیون برن دارد ، اساتید معززی که در تدوین آن زحمات... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اثر ادبی و هنری بسته هستند

قانون مطبوعات مصوب

در ماده 160 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هم به تعدادی از اثرهای تولیدی اشاره و آنها را مشمول قانون حمایت از حقوق مولفّان و مصنّفان و هنرمندان نموده است . « گزارشهای... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای قانون مطبوعات مصوب بسته هستند

مجلس شورای ملی

آثار الحاق در حوزه مالکیت ادبی و هنریفصل نخست : اثرهای قابل حمایت مبحث نخست : در قوانین ایران همانطور که پیش تر بیان شد اولین قانون حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران در تاریخ 11/10/1348 تحت... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای مجلس شورای ملی بسته هستند

اصل دولت کامله الوداد

« جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در معاهدات دو جانبه از این اصل استفاده نموده است که بیشتر موارد استفاده ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای اصل دولت کامله الوداد بسته هستند

کنوانسیون های بین المللی

مجلس شورای ملی در مورخ 10/12/1337 قانونی را به تصویب که بر اساس آن مصوبه ، دولت مجاز به الحاق به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی می باشد .... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون های بین المللی بسته هستند

نشانه های جغرافیایی

موافقت نامه تریپس نیز از بخش دوم تا بخش هشتم ماده 15 را به بحث پیرامون علائم تجاری ، نشانه های جغرافیایی ، طرح های صنعتی ، حق ثبت اختراع و … پرداخته است که در این 6 بخش ، مواد 1 تا 12... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای نشانه های جغرافیایی بسته هستند

معاهدات بین المللی

5 – موافقت نامه تریپس ، ضمن تاکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری ، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تامینی و رویه های خاصی را جهت اجرا در... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای معاهدات بین المللی بسته هستند

پایگاه های اطلاعاتی

عاهده محافظت از آثار ادبی و حقوق مردم کشورها در باره آثار تولیدی شان است . برای اجرای این معاهده نیز دفتری جهانی در شهر برن تاسیس شد . و در سال 1967 کنوانسیونی تحت عنوان سازمان جهانی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایگاه های اطلاعاتی بسته هستند

نشانه های جغرافیایی

گفتار دوم : تاریخچه مالکیت فکری در ایراناولین قانون وضع شده در ایران در حوزه مالکیت فکری با تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات بود که در 9 فروردین ماه 1304 شروع گردید و این حرکتی است به سوی... متن کامل

منتشرشده در علمی _ آموزشی | دیدگاه‌ها برای نشانه های جغرافیایی بسته هستند